"state government" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"state government" Çekçe çeviri

CS

EN state government
volume_up
{isim}

1. Ekoloji

state government
volume_up
vláda {diş.}
I hope that no national or state government will make the mistake of allowing this company to close plants and destroy jobs in the Union's territory.
Doufám, že žádná vnitrostátní nebo zemská vláda neučiní chybu a nenechá tuto společnost, aby uzavřela své závody a zrušila pracovní místa na území Unie.

Çekçe de "state government" için benzer çeviriler

state isim
state sıfat
to state fiil
government isim
government sıfat
to govern fiil

Çekçe' de "state government" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNo head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
Žádná hlava státu nebo předseda vlády nebude moci vztáhnout na tento předpis ruku.
EnglishThe incumbent must express the views of the collective Heads of State or Government.
Osoba zastávající úřad musí vyjadřovat společná stanoviska hlav států nebo vlád.
EnglishI ask the same of you, Mr Reinfeldt: shake up the Heads of State or Government!
Žádám vás o totéž, pane Reinfeldte: vyburcujte hlavy států a předsedů vlád!
EnglishThe Heads of State or Government will largely be dealing with those matters.
Těmito otázkami se ve velké míře budou zabývat hlavy států a předsedové vlád.
EnglishHeads of State or Government have tried to find a compromise with the Lisbon Treaty.
Šéfové států a vlád se pokusili najít v otázce Lisabonské smlouvy kompromis.
EnglishAnd Parliament is not leaving it up to the Heads of State and Government to 'sign off'.
A Parlament neponechá na hlavách států a předsedech vlád, aby si to schválili sami.
EnglishHeads of State or Government will address this issue at the October Council.
Hlavy států a předsedové vlád se touto otázkou budou zabývat na říjnovém zasedání Rady.
EnglishThen there are Heads of State or Government who say 'This is not a matter for us'.
Na druhé straně někteří tito představitelé říkají: "To se nás netýká."
EnglishMr President, a minimum of 60 Heads of State or Government will be travelling to Copenhagen.
Pane předsedo, do Kodaně přicestuje alespoň 60 hlav států nebo předsedů vlád.
EnglishThis was the first time that 115 Heads of State or Government met to discuss climate change.
Poprvé v historii se sešlo 115 hlav stát nebo vlád, aby diskutovaly o změně klimatu.
EnglishDemocracy is threatened and the country finds itself in a government-declared state of emergency.
Demokracie je ohrožena a země se nachází ve vládou vyhlášeném výjimečném stavu.
EnglishIt suggests that the Heads of State or Government see the need for a social dimension.
Napovídá, že hlavy států a vlád vidí potřebnost sociálního rozměru.
EnglishInformal meeting of heads of state or government in Pörtschach, Austria.
V rakouském Pörtschachu se koná neformální setkání hlav států a vlád.
EnglishIt is to be hoped that as many Heads of State or Government as possible will attend the meeting.
Je třeba doufat, že se zasedání zúčastní co možná nejvíce hlav států a vlád.
EnglishWe supported it at the most difficult moments and not simply at state level as a government.
Podpořili jsme ji v těch nejtěžších chvílích a to nejen na úrovni vlády.
EnglishI make no apology for having loyally worked alongside these Heads of State or Government.
Neomlouvám se za to, že jsem loajálně pracoval po boku těchto hlav států nebo předsedů vlád.
EnglishIt was signed by us Heads of State and Government and not by the European Commission.
Podepsali jsme ji my, hlavy států a vlád, a ne Evropská komise.
EnglishThey are clearly in line with the commitments made by the heads of State and government on 6 October.
Jsou jednoznačně v souladu se závazky, které učinily 6. října hlavy států a vlád.
Englishheads of state or government confirm the timetable for the Intergovernmental Conference (IGC).
Hlavy států a vlád potvrzují časový rozvrh mezivládní konference (IGC).
EnglishHeads of State or Government, you hold in your hands responsibility for tomorrow's Earth.
Hlavy států a předsedové vlád, budoucnost Země je ve vašich rukou.