"starved" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"starved" Çekçe çeviri

EN starved
volume_up
{sıfat}

starved (ayrıca: famished, ravenous, ravishing)
volume_up
vyhladovělý {sıf. er.}

"starved" için eşanlamlılar (İngilizce):

starved

Çekçe' de "starved" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe live in a society bloated with data, yet starved for wisdom.
Žijeme ve společnosti přecpané daty, a stejně hladovíme po moudrosti.
EnglishOn the one hand, the security apparatus, which, in recent years, has been starved of funds, must be topped up again.
Na jedné straně musí být opět posílen bezpečnostní aparát, který byl v nedávných letech podfinancován.
EnglishIt should not be exploited, taken advantage of or starved out, however, and we should also therefore be thinking of an appropriate budget.
Kultura by však neměla být vykořisťována, využívána či vyhladověna, a proto bychom měli přemýšlet i o přiměřeném rozpočtu.
EnglishThe impact on the Irish economy now is that good enterprises are starved of capital as banks struggle to meet the various requirements.
Irskou ekonomiku to ovlivnilo v tom smyslu, že se spořádaným podnikům nedostává kapitál, protože se banky všemocně snaží splnit různé požadavky.
EnglishOver 150 000 political prisoners are still detained in concentration camps, subjected to forced labour, tortured and deliberately starved.
V koncentračních táborech je stále uvězněno přes 150 000 politických vězňů, kteří jsou vystavováni nuceným pracím, mučení a úmyslnému hladovění.
EnglishShannon Airport - a hub in its own right - and regional airports like Cork are being starved of routes, while Dublin Airport is chronically overcrowded.
Shannonské letiště, což je svým způsobem centrum, a letiště regionální, např. v Corku, trpí nedostatkem tras, zatímco letiště v Dublinu je chronicky přeplněné.
EnglishOur banks simply cannot give credit to SMEs, and otherwise viable SMEs are going to the wall every day simply because they are starved of credit.
Naše banky prostě nemohou poskytovat úvěry malým a středním podnikům a životaschopné malé a střední podniky každodenně umírají jen proto, že jim nikdo neposkytne úvěr.
EnglishWe are authorising a duplication of some things, like the Agency for Fundamental Rights, while at the same time, worthwhile agencies such as Frontex are being starved out.
V některých případech schvalujeme zdvojování, jako je například Agentura pro základní práva, zatímco prospěšné agentury jako Frontex trpí nedostatkem.