"startup" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"startup" Çekçe çeviri

EN startup
volume_up
{isim}

startup (ayrıca: triggering)
For more information, see Startup Repair: frequently asked questions.
Další informace naleznete v tématu Oprava spouštění systému: nejčastější dotazy.
For more information, see Startup Repair: frequently asked questions.
Další informace naleznete v části Oprava spouštění systému: nejčastější dotazy.
Check to make sure that the "Startup Type" is set to "Automatic".
Ověřte, zda je položka Typ spouštění nastavena na hodnotu Automaticky.
startup (ayrıca: initialization, initialisation)
startup
startup

"startup" için eşanlamlılar (İngilizce):

startup

Çekçe' de "startup" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEach computer has its own startup (or boot) options and access to the BIOS setup.
Různé počítače mají různé možnosti spuštění a přístup k nastavení systému BIOS.
EnglishFast start-up is a setting that helps your PC start up faster after shutdown.
Rychlé spuštění je nastavení, které umožňuje spustit počítač po vypnutí rychleji.
EnglishContinue to the next step only if Windows continues to fail during startup.
Dalším krokem pokračujte, pouze pokud systém Windows stále není možné spustit.
EnglishClick the General tab, and then select the Load startup items check box.
Klikněte na kartu Obecné a potom zaškrtněte políčko Načíst položky Po spuštění.
EnglishIf you don't even see the startup screen, you likely have a hardware problem.
Pokud nevidíte ani úvodní obrazovku, pravděpodobně se u vás vyskytl hardwarový problém.
EnglishYou need to shut down and then start your PC again for fast start-up to take effect.
Aby se nastavení rychlého spuštění projevilo, je třeba počítač vypnout a znovu spustit.
EnglishIn this regard, new physics theories are a lot like start-up companies.
Z tohoto pohledu jsou nové fyzikální teorie dost podobné začínajícím podnikům.
EnglishIf Startup Repair is a preinstalled recovery option on your computer:
Pokud má počítač předinstalované možnosti obnovení systému, postupujte takto:
EnglishI am aware that the Joint Undertaking is still in a start-up period.
Jsem si vědom, že společný podnik je stále v počátečním období své existence.
EnglishFunds covering the start-up capital needed to begin an activity may come from:
Finanční prostředky pokrývající počáteční kapitál potřebný k zahájení činnosti mohou pocházet:
EnglishFor more information, see Advanced startup options (including safe mode).
Další informace naleznete v tématu Rozšířené možnosti spuštění (včetně nouzového režimu).
EnglishSometimes Windows begins to load but then stops responding during the startup process.
Někdy začne zavádění systému Windows, ale během procesu spuštění systém přestane reagovat.
EnglishI recognise that the Joint Undertaking is still in a start-up period.
Uznávám, že společný podnik je stále v počátečním období své existence.
EnglishIf you see the Windows logo, you need to troubleshoot startup problems.
Pokud vidíte logo Windows, postupujte podle pokynů pro řešení problémů se spuštěním systému.
EnglishClick the Advanced tab, and then, under Startup and Recovery, click Settings.
Na kartě Upřesnit ve skupinovém rámečku Spuštění a zotavení systému klepněte na tlačítko Nastavení.
EnglishBut how can you tell what programs run automatically at startup?
Ale jak lze určit, které programy se při spuštění počítače budou automaticky spouštět?
EnglishTwo to three Knowledge and Innovation Communities (KICs) will be set up in a so-called start-up phase.
V takzvané počáteční fázi budou ustaveny dvě až tři znalostní a inovační komunity.
EnglishContinue to the next step only if Windows continues to fail during the startup process.
Dalším krokem pokračujte, pouze pokud během procesu spuštění systému Windows znovu dojde k chybě.
EnglishSelect your DVD drive or USB flash drive as the first startup device.
Jako první spouštěcí zařízení vyberte jednotku DVD, nebo USB Flash.
EnglishPerforming a repair installation of Windows XP can fix many serious startup problems.
Opravná instalace systému Windows XP může vyřešit celou řadu závažných problémů se spuštěním systému.