"startled by" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"startled by" Çekçe çeviri

EN startled by
volume_up
{geçmiş zaman}

startled by

Çekçe de "startled by" için benzer çeviriler

startled sıfat
startled fiil
to startle fiil
by zarf
by edat

Çekçe' de "startled by" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSo in short, I'm startled by all the things that they don't have.
Takže v krátkosti mne vlastně zaráží všechno, co se těmto lidem nedostává.
EnglishNow that we are facing an exodus of biblical proportions Europe has suddenly been startled into reality.
Nyní, kdy jsme svědky exodu biblických rozměrů, je Evropa najednou v šoku z reality.
EnglishI was somewhat startled by the questions put from outside.
Těmito třemi zprávami se nepokoušíme znovu promyslet silniční dopravu.
EnglishBenedict gave his rather startled followers in the fifth century.
(Smích) To byla rada, kterou dal sv. Benedikt svým vylekaným následovníkům v pátém století.
EnglishA doe startled in a grove of flowering trees.
EnglishI am grateful to all Members who contributed their ideas, and I am startled by the degree of consensus that exists.
Jsem vděčný všem poslancům a poslankyním, kteří přispěli svými nápady, a těší mě míra konsensu, která mezi námi zavládla.
EnglishIt was evident straight away that she was perfectly sane and lucid and of good intelligence, but she'd been very startled and very bewildered, because she'd been seeing things.
Bylo okamžitě zřejmé, že byla perfektně duševně zdravá, při smyslech a velmi vzdělaná. ~~~ Byla však velmi vylekaná a zmatená, protože viděla věci.
English(DE) Madam President, I must say, I am startled at what Mr Wojciechowski has just said about Germany, and what a disturbance to the fabric of Europe Germany represents.
(DE) Paní předsedající, musím poznamenat, že jsem vyděšena tím, co pan Wojciechowski právě řekl o Německu a o tom, jakou hrozbu tato země představuje pro uspořádání Evropy.