"skin" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"skin" Çekçe çeviri

CS

"skin" İngilizce çeviri

EN skin
volume_up
{isim}

skin (ayrıca: epidermis, hide, skins, fell)
volume_up
kůže {diş.}
Most people with albinism die of skin cancer before they reach age 30.
Většina lidí s albinismem umírá na rakovinu kůže před dosažením třicátého roku věku.
We store potential energy to the elastic skin to make it move.
Uložili jsme potenciální energii do elastické kůže, aby se mohl pohybovat.
However, his chin skin doesn't look the same as it did before.
Ačkoliv jeho kůže na bradě nevypadá stejně jako před tím.
skin (ayrıca: crust, skim)
skin (ayrıca: coat, hull, husk, peel)
volume_up
slupka {diş.}
So here we say, again, what we said before: that each skin of the onion shows a similarity to the adjoining skins.
Takže znova zopakujme, co už bylo řečeno: tedy, že každá slupka cibule vykazuje podobnost s vedlejší slupkou.

"skin" için eşanlamlılar (İngilizce):

skin

Çekçe' de "skin" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPress Ctrl+2 to change the Player to display the most recently selected skin.
Stisknutím klávesy CTRL+2 zobrazí přehrávač naposledy vybraný volitelný vzhled.
EnglishThe face transplant has a role probably in burns patients to replace the skin.
Transplantace obličeje má svou roli u obětí popálenin, kteří potřebují novou kůži.
EnglishSkin mode allows you to use a customized, alternative view of the Player.
Režim volitelného vzhledu umožňuje zvolit vlastní alternativní zobrazení přehrávače.
English1,000-dollar antibody injections under the skin, by the way, and 20 of them.
1.000 dolarů za injekci s protilátkou, mimochodem, a potřebujete jich 20.
EnglishIt gets into the organism by inhalation through undamaged skin or after use.
Do organismu se dostávají inhalací přes neporušenou kůži anebo požitím.
EnglishIt is easy to give Windows Media Player a new look by applying a skin.
Podobu programu Windows Media Player lze snadno změnit, stačí použítvolitelný vzhled.
EnglishHe dreamt of a society where the colour of your skin did not lead to discrimination.
Snil o společnosti, v níž by barva pleti nezpůsobovala diskriminaci.
EnglishSkin mode allows you to use a customized, alternative view of the Player.
Díky režimu volitelných vzhledů je možné použít jiný vzhled přehrávače.
EnglishIt's easy to give Windows Media Player a new look by applying a skin.
Aplikaci Windows Media Player je snadné dodat nový vzhled pomocí vzhledu.
EnglishIt has microbes on it that are commonly associated with our skin and with our mouth, our spit.
Má na tom mikroby, které normálně souvisí s naší kůží a s našimi ústy, našemi slinamy.
EnglishAnd what you find is, of course, people who eat veg and olive oil have fewer skin wrinkles.
A co zjistíte, je samozřejmě to, že lidé kteří jí zeleninu a olivový olej mají méně vrásek.
EnglishThis displays the Player in skin mode using the skin that you chose.
Přehrávač se zobrazí v režimu volitelných vzhledů a použije se vzhled, který jste zvolili.
EnglishNow you can explore how the skin works and what it can do.
Nyní můžete vyzkoušet, jak se s volitelným vzhledem pracuje a co všechno dokáže.
EnglishFollow the instructions on the webpage for downloading a skin.
Při stahování volitelného vzhledu postupujte podle pokynů na webové stránce.
EnglishPress CTRL+2 to change the Player into the most recently selected skin.
Stiskněte klávesy CTRL+2 a přehrávač se přepne do posledního používaného volitelného vzhledu.
EnglishAnd your entire body, everything -- your hair, skin, bone, nails -- everything is made of collagen.
A vaše celé tělo, vše -- vaše vlasy, pokožku, kost, nehty -- vše je tvořeno kolagenem.
EnglishI'm going to pierce my skin and run this needle through to the other side.
Proniknu do mé pokožky a povedu tuhle jehlu do druhou stranu.
EnglishThe substance called DEGME damages health when absorbed through the skin.
Látka nazývaná DEGME poškozuje zdraví při vstřebání přes kůži.
EnglishNow Europe came as a shock to me, and I think I started feeling the need to shed my skin in order to fit in.
Evropa pro mě byla šok a pomyslel jsem si, že se budu muset změnit, abych zapadl.
EnglishFor more information about skin mode, see Change how the Player looks using skins.
Další informace o režimu volitelných vzhledů naleznete v tématu Změna vzhledu programu Windows Media Player.