"shutdown" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"shutdown" Çekçe çeviri

EN shutdown
volume_up
{isim}

shutdown (ayrıca: disconnection, shutoff, trip, switch-off)
Windows does this by saving system info to a file upon shutdown.
Systém Windows to provede tak, že při vypnutí uloží systémové informace do souboru.
Klikněte na položku Napájení a vyberte možnost vypnutí.
For most laptops and tablets, sleep is the default for shutdown.
U většiny přenosných počítačů a tabletů je výchozím stavem pro vypnutí režim spánku.
shutdown (ayrıca: cut-off, cutoff, shut-down)
It is also important to have strict mandatory safety standards and to ensure, through the European regulator, that shutdown is carried out.
Rovněž je důležité stanovit striktní závazné bezpečnostní normy a prostřednictvím evropského regulačního orgánu provádět odstavení zařízení.
shutdown (ayrıca: layoff)
shutdown (ayrıca: abatement, cessation, cut-off, pause)
And rather than having economic shutdown, we're about to have the biggest economic injection ever.
A spíš než ekonomické zastavení, dojde k největší ekonomické injekci všech dob.
shutdown
shutdown
shutdown (ayrıca: shut, shutting)

"shutdown" için eşanlamlılar (İngilizce):

shutdown

Çekçe' de "shutdown" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOn the start screen, scroll to Tasks, click shutdown, and then click Shut Down.
Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Vypnout a potom na možnost Vypnout.
EnglishOn the start screen, scroll to Tasks, click shutdown, and then click Close.
Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Vypnout a potom na možnost Zavřít.
EnglishOn the start screen, scroll to Tasks, click shutdown, and then click Log Off.
Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Vypnout a potom na možnost Odhlásit.
EnglishOn the start screen, scroll to Tasks, click shutdown, and then click Sleep.
Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Vypnout a potom na možnost Spánek.
EnglishFor this reason, I clearly support the Austrian shutdown campaign.
Z tohoto důvodu jednoznačně podporuji rakouskou kampaň za ukončení využívání jaderné energie.
EnglishOn the start screen, scroll to Tasks, click shutdown, and then click Restart.
Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Vypnout a potom na možnost Restartovat.
EnglishThe shutdown may have a direct effect on the energy supply of the country concerned and neighbouring Member States.
Ukončení provozu může mít přímý dopad na dodávky energie pro danou zemi a sousední členské státy.
EnglishFor most laptops and tablets, sleep is the default shutdown mode, so all you need to do is close your lid or press the power button.
U většiny přenosných počítačů a tabletů je výchozím režimem při vypínání právě režim spánku.
EnglishThere are five ways to log off of or exit from your computer in Windows Media Center using the Shutdown menu.
Nabídka Vypnout v aplikaci Windows Media Center umožňuje pět způsobů, jak se odhlásit nebo ukončit práci s počítačem.
English(PL) The shutdown of four units of the Kozloduy Nuclear Power Plant has no doubt caused a very large deficit in Bulgaria's energy system.
(PL) Uzavření čtyř bloků jaderné elektrárny Kozloduj bezpochyby vyvolalo velký schodek v energetickém systému Bulharska.
EnglishWe also - very early on in this crisis - recognised the heavy financial losses suffered by the aviation industry during the airspace shutdown.
Velmi záhy po vypuknutí krize jsme také uznali těžké finanční ztráty, které utrpěla letecká doprava v době uzavření vzdušného prostoru.
EnglishIn order to press ahead with an efficient shutdown, we need a clear financial framework and controls for the correct use of the funds provided.
Abychom pokračovali v účinném uzavírání, potřebujeme jasný finanční rámec a kontroly správného využívání poskytnutých finančních prostředků.
EnglishThe date for the definitive shut-down and subsequent safe maintenance was set at 2013, with a cost to the European Union of almost EUR 3 billion.
Datum konečného uzavření a následné bezpečné údržby bylo stanoveno na rok 2013, přičemž náklady Evropské unie na toto opatření dosahují téměř 3 miliard EUR.
EnglishThe European Union will be able to use the experience gained during the shutdown processes with nuclear power plants that are approaching the end of their economic lives.
Evropská unie bude moci využít zkušeností získaných z procesu uzavírání jaderných elektráren, kterým pomalu končí jejich ekonomická životnost.
EnglishThe inadequacy of purely mathematical models, which led the authorities of individual countries to an almost total shutdown of the airspace even when there was no need, has been demonstrated.
Nedostatečnost čistě matematických modelů, které vedly orgány jednotlivých zemí téměř k úplnému uzavření vzdušného prostoru, i když to nebylo potřeba, byla prokázána.

Sözlükte diğer kelimeler