"sewage" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"sewage" Çekçe çeviri

EN sewage
volume_up
{isim}

sewage (ayrıca: liquid manure)
volume_up
kejda {diş.}
sewage
volume_up
odpadní vody {diş. çoğ.}
Access to clean water, and proper solutions to sewage water disposal and sanitation are important preconditions for public health.
Přístup k čisté vodě a správné metody likvidace odpadní vody, stejně jako asanace - to jsou důležité podmínky veřejného zdraví.
sewage (ayrıca: slops)
volume_up
splašky {diş. çoğ.} (plural only)
Sewage and rubbish are being thrown by the people in these flats out the window directly into the street.
Splašky a smetí vyhazují lidé z těchto bytů z oken rovnou na ulici.
We've got some runoff from a sewage plant farm.
Máme tu také nějaké splašky z čističky.

"sewage" için eşanlamlılar (İngilizce):

sewage
English

Çekçe' de "sewage" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMore than 40%, meanwhile, are without proper water and sewage services.
A více než 40 % je zatím bez náležitých vodohospodářských a kanalizačních služeb."
EnglishRecycling manure, waste and sewage sludge to produce biogas is beneficial to the cause of environmental protection.
Pro ochranu životního prostředí je recyklace kejdy, odpadu a splašků užitečná.
EnglishSucralose has been found to pass straight through the body and is not treated in our sewage systems.
Ukázalo se, že sukralóza naším tělem prochází a není zpracovávána ani v našich odpadních systémech.
EnglishThese projects relate to the construction and/or modernisation of waste-water treatment plants and sewage networks.
Tyto projekty souvisejí se stavbou a/nebo s modernizací čističek odpadních vod a kanalizací.
Englishwater polution through other substances than sewage
znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 1
EnglishIt has targeted drinking water, sewage systems and electricity, as well as hospitals, facilities, roads and bridges.
Zaměřuje se na pitnou vodu, odpadní systémy a elektřinu, ale také na nemocnice, vybavenost, silnice a mosty.
EnglishThis will certainly include sewage treatment plants and projects to promote environmental technology and biodiversity.
Jistě to bude zahrnovat čistírny odpadních vod a projekty na prosazování environmentální technologie a biologické rozmanitosti.
EnglishOne and a half million people are trapped with hopelessly insufficient provision of water, electricity, fuel and sewage disposal.
Jeden a půl milionu lidí se ocitlo v situaci, kdy zásobování vodou, elektřinou a palivem a odvoz odpadu jsou na zcela nedostačující úrovni.
EnglishAgainst this background, there will be a high level of demand for technological developments, for example, in the field of water and sewage treatment plants.
Z těchto důvodů bude existovat velká poptávka po technologickém rozvoji, např. v oblasti čistíren odpadních vod.
Englishsewage broad irrigation
EnglishEU financial support will help in the reconstruction of public infrastructure which was damaged by the disaster: water mains, sewage systems, roads and bridges.
Finanční pomoc EU pomůže při obnově veřejné infrastruktury, která byla během katastrofy poškozena: vodovodní potrubí, kanalizace, silnice a mosty.
EnglishIt goes without saying that the environment is one of the key challenges, and the domain of waste management, sewage works and waste water poses a particular problem.
Není třeba říkat, že jednou z klíčových výzev je životní prostředí, a zvláštní problém představuje oblast nakládání s odpady a čistíren odpadních vod.