"servers" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"servers" Çekçe çeviri

CS

EN servers
volume_up
{çoğul}

servers
volume_up
servery {er. çoğ.}
Proxy servers are used mostly by networks in organizations and companies.
Proxy servery jsou nejvíce používány sítěmi v organizacích a společnostech.
After all, servers putting out harmful material may be located in any country.
Vždyť servery umísťující závadný materiál na síť mohou sídlit v kterékoli zemi.
Sites like Twitter are subject to US legislation, as their servers are based in the US.
Stránky jako Twitter se řídí právními předpisy USA, protože jejich servery jsou umístěny v USA.

"server" için eşanlamlılar (İngilizce):

server
English

Çekçe' de "servers" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishClick the Servers tab, and then enter the new mail server in the Outgoing Mail (SMTP) box.
V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Pravopis.
EnglishThere are only two types of incoming servers to choose from: POP3 or IMAP.
Na výběr máte pouze dva typy serverů příchozí pošty: POP3 nebo IMAP.
EnglishOr, you can use Google Mail's outbound servers with a different "from" address.
Sdělte nám prosím, proč odpověď nepovažujete za užitečnou.
EnglishMany e‑mail servers impose a limit of 1–2 megabytes (MB) per message.
Řada e‑mailových serverů má nastaveno omezení 1 až 2 MB na zprávu.
EnglishThis format is used to import directory information from LDAP-based directory servers.
Tento formát se používá k importu informací o adresáři z adresářových serverů založených protokolu LDAP.
EnglishThe address of the incoming and outgoing e‑mail servers used by your e‑mail provider.
Adresa serverů příchozí a odchozí elektronické pošty používaných vaším poskytovatelem e-mailových služeb.
EnglishNetwork administrators use servers to control the security and permissions for all PCs on the domain.
Prostřednictvím serverů správci sítě řídí zabezpečení a oprávnění všech počítačů v doméně.
EnglishHere are the addresses of the incoming and outgoing e‑mail servers for some of the most popular e‑mail services:
V části Pošta vyberte váš e-mailový účet a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
EnglishIf you choose to use Google Mail's servers:6. ~~~ Click Next Step >> and then click Send Verification.
Jestliže odpovídáte na zprávu nebo ji přeposíláte, nejprve klikněte na odkaz změnit vedle pole Od.
EnglishWhat that means is that each reading can be automatically transmitted to servers to be mapped in real time.
To znamená, že každý test může být automaticky přenášen do serverů, kde je mapován v reálném čase.
EnglishNetwork administrators use servers to control the security and permissions for all the computers on the domain.
Prostřednictvím serverů správci sítě řídí zabezpečení a oprávnění pro všechny počítače v doméně.
EnglishWindows Mail supports three types of e‑mail servers.
Program Windows Mail podporuje tři typy e‑mailových serverů.
EnglishIf you are interested in youth servers in India, Australia or elsewhere, just click on “European (EU)”.
Zajímáš-li se o mládežnické portály v Indii, Austrálii,... prostě všude možně ve světě, pak vyber položku „European (EU)“.
EnglishFor your security, your account information will only be stored on our secure servers and will not be stored on your mobile phone.
U objednávek zadaných prostřednictvím mobilního zařízení je zobrazena ikona mobilního telefonu.
EnglishInformation recorded by third party servers
Informace zaznamenávané na serverech třetích stran
English9,000 servers all over China, ~~~
Má 9000 serverů po celé Číně a 250 milionů uživatelů.
EnglishInformation recorded by the ECB's servers
EnglishConnect to corporate email servers.
EnglishThe following instructions provide an example of how to redirect aliased domains to the primary domain in Apache and IIS servers.
Následující pokyny obsahují příklad, jak na serverech Apache a IIS přesměrovat domény s aliasy na primární doménu.
EnglishLog information – Servers automatically record information that your browser sends whenever you visit a website.
Záznamy – Na serverech se automaticky zaznamenávají informace, které zasílá Váš prohlížeč, když navštívíte jakékoli internetové stránky.