"served" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"served" Çekçe çeviri

EN served
volume_up
{sıfat}

served
volume_up
obsloužený {sıf. er.}

Çekçe' de "served" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAs is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Jak dobře víme, našim zájmům nejvíce prospěje, když budeme vystupovat jednotně.
EnglishIt may have built a road, and that road may have served a very good role.
Nebo se třeba díky ní postaví silnice, která poslouží nějakému velmi dobrému účelu.
EnglishSince no one would be served by such a situation, let us agree clearly on that.
Vzhledem k tomu, že taková situace by neprospěla nikomu, pojďme se na tom jasně dohodnout.
EnglishHe also served as Chairman of the Group of European Democrats between 1987 and 1994.
V letech 1987 až 1994 byl rovněž předsedou skupiny evropských demokratů.
EnglishBetween 1968 and 2008, customs have served as an example of resourcefulness and adaptability.
V letech 1968 až 2008 sloužilo clo jako příklad vynalézavosti a přizpůsobivosti.
EnglishA woman who served time in prison, and two of whose children are still in prison?
Žena, která byla vězněna a z jejíchž dětí jsou dvě stále ve vězení?
EnglishThe first relates to the conditions under which a custodial sentence is served.
První se týká podmínek, v nichž se vykonává trest odnětí svobody.
EnglishThe current activities will at least have served as a wake-up call for Member States.
Současné aktivity poslouží členským státům přinejmenším jako budíček.
EnglishAs a result, the EU is more democratic and its core values are better served.
V důsledku toho smlouva posiluje demokratickou legitimitu EU a upevňuje její základní hodnoty.
EnglishI served on the temporary committee into extraordinary rendition by the CIA.
Působil jsem v dočasném výboru pro šetření tzv. tajných vězení CIA.
EnglishHe served as President of the European Commission from 1981 until 1985.
Od roku 1981 až do roku 1985 vykonával funkci předsedy Evropské komise.
EnglishThis communication instrument has served us well in guiding financial-market expectations.
Tento komunikační nástroj nám výborně posloužil při směřování očekávání finančního trhu.
EnglishThe populace of which they always talk is best served by a prosperous and vigorous Europe.
Lidu, o kterém vždy mluví, nejlépe poslouží prosperující a silná Evropa.
EnglishThe fact that justice will be served on the culprits of the crisis is welcome.
To, že viníci této krize budou předání spravedlnosti, je vítáno.
EnglishIt would have served both to protect the design and to create a market.
A sloužilo by to jak k ochraně průmyslových práv, tak i k tvorbě trhu.
EnglishI believe that recent developments have only served to highlight this situation more acutely.
Jsem přesvědčen, že nedávný vývoj jen naléhavěji poukázal na tuto situaci.
EnglishI served in a parliament that only had 435 members total; this is even a greater honour.
Působil jsem v parlamentu, který měl dohromady jenom 435 členů; tohle je ještě větší pocta.
EnglishHow well are these principles served by the proposal in this particular report?
Jak dobře tyto zásady ošetřuje návrh v této konkrétní zprávě?
EnglishNo person in power should seek to be served by those he governs, as is the case in Cuba.
Žádný vůdce by neměl usilovat o to, aby mu ti, kterým vládne, sloužili, jako je tomu na Kubě.
EnglishThe renewed arrest of Hu Jia has only served to demonstrate something that he himself warned of.
Nové zatčení Chu Ťie slouží jen jako důkaz něčeho, před čím sám varoval.