"seal" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"seal" Çekçe çeviri

EN seal
volume_up
{isim}

1. genel

seal (ayrıca: signet, sigil)
volume_up
pečeť {diş.}
One internal audit and a few pre-approved people can give their seal of approval.
Jeden vnitřní audit a několik předem schválených lidí může poskytnout schvalovací pečeť.
The 10, 20 and 50-cent coins depict the Prince’s seal.
Na mincích v hodnotě 10, 20 a 50 centů je vyobrazena knížecí pečeť.
If you're not familiar with a website or it doesn't have a privacy certification seal, you might still be able to trust it.
Pokud web neznáte nebo nemá-li web certifikační pečeť ochrany osobních údajů, nemusí to vždy znamenat, že mu nemůžete důvěřovat.
seal (ayrıca: sea dog)
All the leopard seal was doing -- it's just biting a balloon.
Ale ten tuleň leopardí v podstatě jen kousal do balónku.
And this bear swam out to that seal -- 800 lb. bearded seal -- grabbed it, swam back and ate it.
A tenhle medvěd plaval k tomu tuleni - - 360 kg težký tuleň vousatý - popadl ho, doplaval zpět a sežral ho.
So we come around the cove in our little Zodiac boat, and there's this monstrous leopard seal.
A on říká tím svým hlasem: "To je zatraceně velkej tuleň, co?"
seal (ayrıca: filling, inlay, tooth filling)
volume_up
plomba {diş.}

2. Teknoloji

seal
Because I had lost my jaw, I could no longer form a seal, and therefore my tongue and all of my other vocal equipment was rendered powerless.
Protože jsem přišel o čelist, nemohu vytvořit těsnění, a proto je můj jazyk a celý zbytek ústrojí řeči úplně bezmocný."

"seal" için eşanlamlılar (İngilizce):

seal

Çekçe' de "seal" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe second issue is the EU's ban on seal products and it is highly important.
Druhou záležitostí je zákaz EU dovozu produktů z tuleně, což je velmi důležité.
EnglishThe citizens can now be sure that seal products will no longer be available on the market.
Občané si nyní mohou být jisti, že výrobky z tuleňů už na trhu nebudou k dostání.
English. - We understand and share concerns about the trade in seal products.
písemně. - Chápeme a sdílíme obavy z obchodování s výrobky z tuleňů.
EnglishUltimately consumers will decide if they want to buy seal products.
Nakonec se sami spotřebitelé rozhodnou, zda budou výrobky z tuleňů kupovat či ne.
English(PL) In September 2006 the European Parliament appealed for an end to trade in seal products.
(PL) v září 2006 Evropský parlament vyzval k ukončení obchodování výrobky z tuleňů.
EnglishSeal hunting occurs in Sweden, but it is controlled protective hunting.
Lov tuleňů se provádí ve Švédsku, ale jedná se o regulovaný ochranný lov.
EnglishMoreover, a clear majority of citizens are in favour of a complete ban on trade in seal products.
Kromě toho je jasná většina občanů pro úplný zákaz obchodování výrobky z tuleňů.
EnglishNorway and Russia are the other main countries conducting a large-scale commercial seal hunt.
Norsko a Rusko jsou další dvě hlavní země, které provádějí velký komerční lov tuleňů.
EnglishThus, the European Union wants to seal itself off from refugees far beyond its external borders.
Evropská unie se tak chce zabezpečit před uprchlíky daleko za svými vnějšími hranicemi.
EnglishIndeed, many EU citizens do not, and they support a total ban on the import of seal fur skins.
Rozhodně mnoho občanů EU to odmítá a podporuje úplný zákaz dovozu tuleních kožešinových kůží.
English. - I am pleased today that we voted to ban the EU trade in seal products.
písemně. - Jsem velmi ráda, že jsme hlasovali pro zákaz obchodování s výrobky z tuleňů v Evropské unii.
EnglishFor the people of Europe, this Council sets the seal on greater freedom of movement and closer integration.
Tato Rada dává evropským občanům větší svobodu pohybu a zavádí větší integraci.
EnglishApproximately 900 000 seals meet a gruesome death every year in the name of commercial seal hunting.
Každý rok umírá přibližně 900 000 tuleňů strašnou smrtí ve jménu komerčního lovu tuleňů.
EnglishYou said yourself, Mr Dǐmas, that you are not banning seal hunting.
Sám jste, pane Dǐmasi, prohlásil, že lov tuleňů nezakazujete.
EnglishFor example, Parliament's recent restrictions on seal hunting infuriated the indigenous population.
Nedávné rozhodnutí Parlamentu omezit lov tuleňů například původní obyvatele velice rozhněvalo.
EnglishAt the time of injury or disease, the body's first reaction is to seal itself off from the rest of the body.
V době poranění nebo nemoci je první reakcí těla se neprodyšně uzavřít od zbytku těla.
EnglishAll three institutions must now make decisive moves to seal the package before the summer break.
Všechny tři orgány musí nyní podniknout rozhodující kroky, aby uzavřeli balíček před letní přestávkou.
EnglishAnd one day I came in and a woman who had lost a child was talking to a robot in the shape of a baby seal.
Jeden den jsem přišla a žena, které zemřelo dítě, mluvila s robotem, který vypadal jako dítě.
EnglishWe have all been appalled by the pictures of Canadian seal hunting.
2. Byli jsme zděšeni obrázky z kanadského lovu tuleňů.
EnglishI am thoroughly convinced that seal hunting must be banned, with certain exceptions for local communities.
Jsem plně přesvědčen, že lov tuleňů musí být zakázán, s určitými výjimkami pro místní komunity.