"seagoing" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"seagoing" Çekçe çeviri

volume_up
seagoing {isim-fiil}

EN seagoing
volume_up
{isim-fiil}

seagoing

"seagoing" için eşanlamlılar (İngilizce):

seagoing

Çekçe' de "seagoing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWithin the European market, 40% of all goods are transported by seagoing ships.
40 % veškerého zboží na evropském trhu je přepravováno prostřednictvím námořních lodí.
EnglishAt present, most seagoing passenger and freight vessels use heavy fuel oil.
V současnosti většina námořních lodí pro osobní a nákladní dopravu používá těžký topný olej.
EnglishThe captain was a captain of a sea-going ship. ~~~ It goes very slowly.
Byl jednou na moři jeden kapitán, který se plavil velmi pomalu.
EnglishA list must be compiled of seagoing ships that are likely to be scrapped within a few years.
Musí se vypracovat seznam námořních lodí, které se pravděpodobně za několik let budou muset demontovat.
EnglishWe want that organisation to be responsible for marine pollution caused not only by seagoing ships but also by oil platforms in the event of a disaster.
Chceme, aby tato organizace byla odpovědná za znečišťování moří způsobené nejen námořními loděmi, ale i ropnými plošinami v případě havárie.
EnglishThe primary task is to improve the environmental performance of seagoing ships substantially, and emissions of SOx, NOx, particulates and CO2 must be reduced.
Hlavním cílem je podstatně zlepšit kvalitu vlivu námořních plavidel na životní prostředí a nutnost snížení emisí SOx, NOx, částic a CO2.
English. - (NL) On various shores in South Asia enormous seagoing ships for scrapping are dismantled under conditions that are environmentally damaging and humanly degrading.
zpravodaj. - (NL) Na pobřežích jižní Asie se demontují obrovské námořní lodě určené k vyřazení v ekologicky nevyhovujících a lidsky ponižujících podmínkách.
EnglishYet, on various shores in South Asia, enormous seagoing ships for scrapping are still being dismantled under conditions that are both environmentally damaging and humanly degrading.
Přesto se však na různých místech při pobřeží jižní Asie demontují obrovské námořní lodě určené k vrakování v lidsky nedůstojných a neekologických podmínkách.