"run-through" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"run-through" Çekçe çeviri

EN run-through
volume_up
{isim}

run-through
volume_up
zkouška {diş.} (před koncertem)

Çekçe' de "run-through" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI will just run through a couple of elements that were raised in the debate.
Chci pouze rychle zmínit několik bodů, které byly zmíněny během rozpravy.
EnglishI'm going to just run quickly through eight modalities, eight ways sound can improve health.
Nyní rychle projdu 8 forem, osm způsobů, jak zvuk může zlepšit zdraví.
EnglishLet me first run you through the main issues on the agenda of the European Council.
Dovolte mi, abych vás nejprve provedla hlavními tématy, která budou na pořadu jednání Evropské rady.
EnglishWhen I run it through my lab, this heat-mapping shows everything is intelligible.
A poté nám tento graf ukázal že všechno je srozumitelné.
EnglishI'm going to pierce my skin and run this needle through to the other side.
Proniknu do mé pokožky a povedu tuhle jehlu do druhou stranu.
EnglishBut before I get to this slide, I just wanted to run you through this.
Než se dostanu k tomuto slidu, chtěla jsem vám říci následující.
EnglishLet me run through our criticisms once again, by which I mean our criticisms of Russia, just to be clear.
Dovolte mi, abych zde probral ještě jednou kritiku, abych byl přesný, kritiku Ruska.
EnglishLet me run through these three priorities, the added value, to begin with.
Dovolte mi promluvit o těchto třech prioritách obšírněji. Nejprve se budu věnovat otázce přidané hodnoty.
EnglishI hate to say it, but we only need to run through a few of the figures to see the absurdity of the situation.
Velmi nerad to říkám, ale stačí si projít několik údajů, abychom si uvědomili absurditu situace.
EnglishThe national borders still represent scars from the past which sometimes run straight through communities and new development areas.
Státní hranice stále představují jizvy z minulosti, které někdy vedou napříč komunitami a oblastmi nového rozvoje.
EnglishI am going to run through the principles.
EnglishSo let me run you through a few ideas.
EnglishThe High Representative has described human rights as a silver thread that will run through all our external policy.
Vysoká představitelka popsala lidská práva jako stříbrnou nit, jež se bude vinout všemi našimi aktivitami na poli zahraniční politiky.
EnglishSo let's just run through these guys.
EnglishLet me first run through the main issues on the agenda of the June European Council as we the Presidency are preparing it.
Dovolte mi nejprve projít hlavní témata pořadu jednání červnového zasedání Evropské rady, jak jej jako předsednictví připravujeme.
EnglishIndeed, both the route through Turkey to the Mediterranean and the one from Georgia across Ukraine into Poland run through the Caucasus.
Ať už se jedná o trasu přes Turecko do Středomoří, nebo o trasu z Gruzie přes Ukrajinu do Polska, obě procházejí Kavkazem.
EnglishIt would link the Baltic Sea with the Adriatic and would run from Sweden through Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary to Croatia.
Ten by spojil Baltské moře s Jaderským a vedl by ze Švédska přes Polsko, Českou republiku, Slovensko a Maďarsko do Chorvatska.
EnglishLet me just run through the facts.
EnglishAnd you can run your script through there, and they can tell you, quantifiably, that that's a 30 million dollar movie or a 200 million dollar movie.
Můžete jim dát scénář, aby ho projeli, a oni vám řeknou, kvantifikovatelně, že film vydělá 30 milionů dolarů nebo 200 milionů.
EnglishI shall have to run through the course of events to explain why I permit myself this comparison, as I realise it is rather crude.
Vyjádřím se zde k celému sledu událostí, abych vám vysvětlila, proč se uchyluji k takovému přirovnání, jelikož si uvědomuji, že je poněkud nejapné.