"rudimentary" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"rudimentary" Çekçe çeviri

EN rudimentary
volume_up
{sıfat}

rudimentary (ayrıca: raw, uncivilised)
volume_up
primitivní {sıf. er.}
In order for us to understand each other, I want to start by showing you a rudimentary, very simple magic trick.
Abychom si rozuměli, chci vám ukázat na začátek primitivní velmi jednoduchý kouzelnický trik.
Rudimentary animal, has a nervous system, swims around in the ocean in its juvenile life. ~~~ And at some point of its life, it implants on a rock.
Primitivní živočich, má nervový systém, před dospělostí plave sem a tam oceánem, až jednou přijde chvíle, kdy se usadí na kameni.
If I may specifically address our fellow Members from the extreme right, I would like to say that your arguments are really far too rudimentary and simplistic - if not primitive.
Pokud se mohu zvláště obrátit na naše kolegy z extrémní pravice, chtěl bych říci, že vaše argumenty jsou skutečně až příliš školácké a zjednodušující - ne-li primitivní.
rudimentary
volume_up
elementární {sıf. er.}
rudimentary
volume_up
počáteční {sıf. er.}
rudimentary (ayrıca: freshman)
rudimentary (ayrıca: radical, prima)
volume_up
základní {sıf. er.}
But one the task called for even rudimentary cognitive skill, a larger reward led to poorer performance.
Ale v případě úloh, které vyžadovaly třeba jen základní kognitivní dovednosti, vyšší odměna vedla k horší výkonnosti.
This is an initial success in which the rights of the EU's citizens are taken seriously on a rudimentary level at least.
Jde o první úspěch, kdy jsou práva občanů Evropské unie brána vážně alespoň na základní úrovni.
rudimentary (ayrıca: embryonal, germinal)
volume_up
zárodečný {sıf. er.}

"rudimentary" için eşanlamlılar (İngilizce):

rudimentary

Çekçe' de "rudimentary" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe current contractual arrangement with Turkmenistan provides for only a rudimentary bilateral dialogue.
Stávající smluvní uspořádání s Turkmenistánem umožňuje pouze nejzákladnější dvoustranný dialog.
EnglishYet the summit failed to secure all of this and I believe it also failed to provide rudimentary undertakings.
Summitu se však nic z toho nepodařilo zajistit, a kromě toho se mu podle mého názoru nepodařilo vymezit ani nejzákladnější opatření.
EnglishAnd our system was rudimentary.
EnglishWe in the European Parliament have also made a substantial contribution in making this very rudimentary draft clear and really useful.
My v Evropském parlamentu jsme rovněž zásadním způsobem přispěli k jasnosti a skutečné prospěšnosti tohoto velice podstatného návrhu.
EnglishAt the same time, Interior Ministry officials have always argued that they lack even rudimentary equipment to successfully prosecute criminals in Bulgaria.
Úředníci ministerstva vnitro zároveň vždy argumentují tím, že jim k úspěšnému stíhání zločinců v Bulharsku chybí i to nejzákladnější vybavení.
EnglishAs many of my fellow Members have also mentioned, our external policy is still in a rudimentary state, as can be seen from certain events that have happened in recent days.
Jak se zde o tom zmínilo již mnoho mých kolegů poslanců, naše vnější politika je stále v začátcích, což je patrné z některých událostí posledních dnů.

Sözlükte diğer kelimeler