EN rightness
volume_up
{isim}

rightness (ayrıca: accuracy, justness, legitimacy, propriety)
The unanimous vote of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety points to the importance and rightness of the report.
Jednomyslné schválení ze strany Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin poukazuje na důležitost a správnost této zprávy.

Çekçe' de "rightness" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(Laughter) So this is one reason, a structural reason, why we get stuck inside this feeling of rightness.
(Smích) To je tedy jeden důvod, ten nosný, proč se vždycky zasekneme v pocitu neomylnosti.
EnglishThis internal sense of rightness that we all experience so often is not a reliable guide to what is actually going on in the external world.
Vnitřní pocit správnosti, který tak často všichni zažíváme, není věrohodným obrazem toho, co se ve skutečnosti děje ve světě tam venku.
EnglishThis attachment to our own rightness keeps us from preventing mistakes when we absolutely need to and causes us to treat each other terribly.
přesvědčení o naší vlastní neomylností nám brání předcházet chybám, když je to nezbytně potřeba, a vede nás ke strašnému zacházení s ostatními.