EN rightly
volume_up
{sıfat}

rightly (ayrıca: good, valid)
volume_up
právoplatný {sıf. er.}

Çekçe' de "rightly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English. - Criminal justice is rightly the responsibility of EU Member States.
písemně. - Trestní soudnictví je oprávněně v odpovědnosti členských států EU.
EnglishI can understand that there are budgetary concerns, rightly so, about the rules.
Dokážu pochopit, že existují obavy o splnění rozpočtových pravidel, a to je správné.
EnglishYour report rightly states that Croatia made good progress over the past year.
Vaše zpráva oprávněně uvádí, že Chorvatsko za uplynulý rok učinilo významný pokrok.
EnglishIt rightly demands that this contribution should appear in national accounts.
Oprávněně požaduje, aby se tento příspěvek objevil na vnitrostátních účtech.
EnglishThe report rightly focuses most sharply on the use of funds in the Member States.
Zpráva se oprávněně nejvíce zaobírá využíváním fondů v členských státech.
EnglishThe Czechs rightly threw them out of the window in an act known as ''defenestration''.
Češi je oprávněně vyhodili z okna v rámci aktu, který je známý jako "defenestrace".
EnglishMr Topolánek, you have rightly made the Union's external relations one of your priorities.
Pane Topolánku, oprávněně jste vnější vztahy Unie učinil jednou z vašich priorit.
EnglishThe Lisbon ratification process is quite rightly your first priority.
Je správné, že je vaší hlavní prioritou proces ratifikace Lisabonské smlouvy.
EnglishIn addition to this, the locals are rightly fearful of a wave of refugees from Kosovo.
Místní obyvatelé mají navíc skutečné obavy z vlny kosovských uprchlíků.
EnglishIn my opinion, he can rightly claim to have made a great deal of progress during that time.
Dle mého soudu lze oprávněně prohlásit, že během této doby zaznamenal značný pokrok.
EnglishToday's debate has focused largely on the party closure and rightly so.
Dnešní rozprava se oprávněně zaměřovala zejména na zákaz politické strany.
EnglishYou would rightly like to find the resources to resolve the situation.
Chcete najít prostředky, aby tuto situaci bylo možné řešit, což je správné.
EnglishIn recent years, the EU has rightly begun to be seen as a threat to the trade union movement.
V posledních letech začala být EU oprávněně vnímána jako hrozba pro odborové hnutí.
EnglishEurope's action is rightly aimed at preserving expertise and skills.
Evropský postup se oprávněně zaměřuje na zachování odborné způsobilosti a dovedností.
English(DE) Mr President, what Mr Ferber rightly complained about has happened again.
(DE) To, na co si oprávněně stěžoval pan Ferber, se stalo znovu.
EnglishThe word asylum has rightly lost its glamour in the eyes of the general public.
Slovo azyl oprávněně ztratilo v očích široké veřejnosti kouzlo.
EnglishTunisia also rightly takes an uncompromising approach to Islamist jihadi extremism.
Tunisko také oprávněně zaujímá nekompromisní postoj k islamistickému džihádistickému extremismu.
EnglishIn this regard, Mrs Harms and Mr Schulz rightly lamented the lack of European spirit.
V tomto ohledu paní Harmsová a pan Schulz nad nedostatkem evropského ducha naříkali oprávněně.
EnglishLet me be clear: we are beholden to the people, who rightly demand results.
Rád bych se vyjádřil jasně: jsme tím povinováni lidem, kteří zcela oprávněně požadují výsledky.
EnglishYou have rightly highlighted the issue of regional cooperation in your report.
Vaše zpráva oprávněně zdůrazňuje otázku regionální spolupráce.