EN rightfully
volume_up
{zarf}

rightfully (ayrıca: justly)
European citizens rightfully expect us to do our job efficiently and transparently.
Evropští občané oprávněně očekávají, že budeme dělat svoji práci účinně a transparentně.
The EU budget is small compared to national ones - and rightfully so.
Rozpočet Evropské unie je ve srovnání s rozpočty členských států malý - a oprávněně.
Oprávněně jí toto členství bylo odňato.
rightfully

"rightfully" için eşanlamlılar (İngilizce):

rightfully
English
right

Çekçe' de "rightfully" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is thanks to direct universal suffrage that we can rightfully speak on behalf of all Europeans.
Jenom díky všeobecným a přímým volbám můžeme právem mluvit jménem všech Evropanů.
EnglishA good consumer is a consumer aware of his or her rights and how rightfully to enforce them.
Dobrý spotřebitel je spotřebitel, který si je vědom svých práv a způsobů jak je legitimně prosazovat.
EnglishUzbekistan, which was rightfully ostracised following the Andijan massacre, has begun to engage in dialogue on human rights with the EU.
Uzbekistán, který byl právem ostrakizován po masakru v Andižanu, začal s EU vést dialog o lidských právech.
EnglishWe need to push the provisional government to investigate where that money went and make sure that any EU money in the future is rightfully spent.
Musíme přimět dočasnou vládu, aby vyšetřila, kam ty peníze šly a zajistit, aby v budoucnu všechny peníze EU byly řádně investovány.
EnglishNow before I dig into the different systems of collaborative consumption, I'd like to try and answer the question that every author rightfully gets asked, which is, where did this idea come from?
Než se dostanu k jednotlivým systémům kolaborativní spotřeby, chtěla bych zkusit odpovědět na otázku, která je po právu položena každému autorovi, odkud se ten nápad vzal.