"resolute" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"resolute" Çekçe çeviri

EN resolute
volume_up
{sıfat}

resolute (ayrıca: compact, constant, firm, fixed)
volume_up
pevný {sıf. er.}
Today, the time has come for us to take a tough, resolute and firm stand for the rights of Christians around the world.
Dnes nastal čas, kdy musíme zaujmout tvrdý, rozhodný a pevný postoj za práva křesťanů po celém světě.
resolute
volume_up
rezolutní {sıf. er.}
As a resolution, this one is, literally, very resolute.
Tato rezoluce je doslova velmi rezolutní.
resolute (ayrıca: assertive, categorical, decisive, determined)
volume_up
rozhodný {sıf. er.}
We should follow suit and send Russia a clear and resolute message.
Měli bychom tento příklad následovat a vyslat Rusku jasný a rozhodný vzkaz.
When were are clearly in the right, a tough, resolute position is the only solution.
Pokud jsme v právu, je jediným řešením tvrdý a rozhodný postoj.
Today, the time has come for us to take a tough, resolute and firm stand for the rights of Christians around the world.
Dnes nastal čas, kdy musíme zaujmout tvrdý, rozhodný a pevný postoj za práva křesťanů po celém světě.

"resolute" için eşanlamlılar (İngilizce):

resolute

Çekçe' de "resolute" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn the White House, there's the desk that he sits at -- it's called the Resolute desk.
V Bílém domě se nachází stůl za kterým sedí. ~~~ Říká se mu "stůl Resolute".
EnglishIt was built by the timber of Her Majesty's Ship Resolute and given by Queen Victoria.
Byl sestaven z dřeva z Královské lodě Resolute a darován královnou Viktorií.
EnglishIndeed, Europe and Russia both face the urgent need for resolute action to tackle the crisis.
Evropa a Rusko skutečně naléhavě potřebují k překonání krize rozhodnou akci.
EnglishObviously there are certain areas where more resolute action is needed.
Zjevně existují určité oblasti, ve kterých je nutný rozhodnější postup.
EnglishLadies and gentlemen, we are completely mistaken if we do not take more resolute action.
Dámy a pánové, uděláme velikou chybu, pokud neučiníme razantní kroky.
EnglishUnfortunately, what was missing was a clear, resolute, focused statement on further action.
Bohužel chybělo jasné, pevné a soustředěné stanovisko o další činnosti.
EnglishI have voted for the recommendation, in the hope that the Member States will take more resolute steps.
Hlasoval jsem pro doporučení v naději, že členské státy přijmou rozhodnější kroky.
EnglishThe efforts and courage of Greece deserve clear and resolute support.
Úsilí a odvaha Řecka si zasluhuje jednoznačnou a rozhodnou podporu.
EnglishThird: we must take resolute action against illegal immigration.
Zatřetí, musíme učinit rázné kroky proti nelegálnímu přistěhovalectví.
EnglishWe in the European Union must now be resolute in showing how we can act, not just how we can talk.
My v Evropské unii musíme nyní jasně ukázat, jak umíme jednat, a nejen jak umíme mluvit.
Englishresolute maintenance and execution of the arms embargo on Somalia,
• rázné dodržování a uskutečňování zbrojního embarga vůči Somálsku
EnglishParliament should also require Mrs Ashton to be more proactive and resolute in her actions.
Parlament by měl rovněž požadovat, aby paní Ashtonová byla ve svém konání aktivnější a ráznější.
EnglishIt is shameful that this organisation has not intervened in a much more decisive and resolute manner already.
Je ostudou, že tato organizace dosud nezasáhla mnohem rozhodněji a rezolutněji.
EnglishOf course, the crisis, which is, at the moment, a problem for the Union, requires very resolute action.
Samozřejmě že krize, která je v současnosti pro Unii problém, vyžaduje rozhodné jednání.
EnglishResolute and rapid action to slow down rising unemployment.
Rozhodné a rychlé jednání pro zpomalení vzrůstající nezaměstnanosti.
EnglishIt is, therefore, time to move to another and more resolute phase of reaction to what is going on in Belarus.
Proto je čas postoupit do další, ráznější fáze reakce na to, co se děje v Bělorusku.
EnglishThe report should have expressed itself in less equivocal and far more resolute terms on these issues.
O těchto otázkách by se měla zpráva vyjádřit jasněji a rozhodněji.
EnglishThese are her words: 'a resolute policy against tax evasion'.
Toto jsou její slova: "rozhodná politika proti daňovým únikům".
EnglishThe European Investment Bank (EIB) was rapid and resolute in taking action when the financial crisis hit with full force.
Evropská investiční banka jednala rychle a rozhodně, když krize udeřila plnou silou.
EnglishIn the short term, the governments of the countries concerned should adopt more resolute strategies of escape from the crisis.
Vlády dotčených zemí by měly rychle přijmout rozhodné strategie, jak se dostat z krize.