"requirements" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"requirements" Çekçe çeviri

EN requirements
volume_up
{çoğul}

requirements (ayrıca: demands, desiderata, wants)
volume_up
požadavky {er. çoğ.}
Mobility requirements and residential requirements are changing.
Požadavky na mobilitu a požadavky vázané na bydliště se mění.
To find the minimum requirements, go to System Requirements.
Minimální požadavky naleznete v tématu Požadavky na systém.
If the Member States all apply these requirements, the results will be positive.
Pokud členské státy všechny tyto požadavky uplatní, budou výsledky pozitivní.

"requirement" için eşanlamlılar (İngilizce):

requirement

Çekçe' de "requirements" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBuilding on this new transparency, therefore, we have set five key requirements.
Na základě této nové transparentnosti jsme proto stanovili pět klíčových podmínek.
EnglishBasel II and revision of the Capital Requirements Directive (CRD 4) (debate)
Rámec Basilej II a revize směrnice o kapitálových požadavcích (CRD 4) (rozprava)
EnglishAre we talking about new requirements purely for new Euro Zone candidates?
Hovoříme zde o nových požadavcích čistě pro nové kandidáty na vstup do eurozóny?
EnglishThis is not just about mandatory national requirements, but about specific projects.
Není to jen věc závazných vnitrostátních požadavků, ale také konkrétních projektů.
EnglishFourthly, what about Basel II, the new capital requirements directive for banks?
Za čtvrté, co s rámcem Basilej II, novou směrnicí o kapitálových požadavcích pro banky?
EnglishFinally, the Union's new responsibilities will create new funding requirements.
A konečně, nové povinnosti Unie povedou k novým požadavkům na financování.
Englishthe Commission's statement on accounting requirements for medium-sized companies
o prohlášení Komise o účetních povinnostech pro středně velké společnosti
EnglishClearly, we do want the rules on capital requirements to be tightened up.
Samozřejmě máme zájem na tom, aby se pravidla kapitálových požadavků zpřísnila.
EnglishInstead, they acted on humanitarian grounds and waived visa requirements.
Místo toho jednali na humanitárních základech a nepřihlíželi k vízové povinnosti.
EnglishIt publishes guidelines on quality, safety and efficacy testing requirements.
Agentura rovněž vydává pokyny k požadavkům testování jakosti, bezpečnosti a účinnosti.
EnglishMany of the projects funded under PEACE were set up to serve local requirements.
Řada projektů financovaných programem PEACE byla založena k uspokojování místních potřeb.
EnglishThe directive introduces harmonisation of training requirements for nurses.
Tato směrnice zavádí harmonizaci požadavků na odbornou přípravu pro zdravotní sestry.
EnglishThe legal requirements having been fulfilled, I agree with this amending budget.
Při splnění právních náležitostí s tímto opravným rozpočtem souhlasím.
EnglishWe should do so in terms of obligatory requirements and not rely on voluntary codes.
Měli bychom to učinit formou závazných požadavků, a nespoléhat se na dobrovolné kodexy.
EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Tento přístup umožňuje dostatečný manévrovací prostor pro stanovení jednotlivých požadavků.
EnglishFor more installation information, see these system requirements and release notes.
Další informace o instalaci naleznete v těchto požadavcích na systém a poznámkách k verzi.
EnglishPlease choose a different one.Please see the image requirements section above.
Vyberte prosím jiný obrázek.Přečtěte si prosím výše uvedenou část o požadavcích na obrázky.
EnglishThe latest generation of scanners satisfy the requirements that Parliament has laid down.
Nejnovější generace detektorů vyhovuje požadavkům, které stanovil Parlament.
EnglishThank you also for having set very specific requirements for the next financial perspective.
Děkuji vám i za stanovení velmi konkrétních požadavků pro příští finanční výhled.
EnglishWe should be harmonising here and creating equal entry requirements.
Zde bychom měli přijmout harmonizační opatření a vytvořit rovné vstupní podmínky.