"repair" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"repair" Çekçe çeviri

CS

EN repair
volume_up
{isim}

volume_up
oprava {diş.}
For more information, see Startup Repair: frequently asked questions.
Další informace naleznete v tématu Oprava spouštění systému: nejčastější dotazy.
For more information, see Startup Repair: frequently asked questions.
Další informace naleznete v části Oprava spouštění systému: nejčastější dotazy.
Startup Repair is one of the recovery tools in the System Recovery Options menu.
Oprava spouštění systému je jedním z nástrojů pro obnovení v nabídce Možnosti obnovení systému.

"repair" için eşanlamlılar (İngilizce):

repair

Çekçe' de "repair" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIf prompted, press any key to start the computer from the system repair disc.
Na výzvu spusťte stisknutím libovolné klávesy počítač z disku pro opravu systému.
EnglishFinally, the rehabilitation: damage repair, replanting and everything related to this.
A nakonec, obnova: náprava škod, opětovné zalesnění a všechno, co s tím souvisí.
EnglishYou might be able to fix the problem by performing a repair installation of Windows XP.
Tento problém můžete zkusit vyřešit provedením opravné instalace systému Windows XP.
EnglishIf Startup Repair is a preinstalled recovery option on your computer:
Pokud má počítač předinstalované možnosti obnovení systému, postupujte takto:
EnglishIt provides for the use and recognition of each other's repair and maintenance facilities.
Dohoda umožní vzájemné využívání a uznávání zařízení pro opravy a údržbu.
EnglishIreland has now requested aid that is intended to be used to repair damage caused by floods.
Irsko nyní požádalo o pomoc, která má být určena na obnovu škod způsobených povodněmi.
EnglishYou can also create a system repair disc that contains the System Recovery Options menu.
Můžete také vytvořit disk pro opravu systému, obsahující nabídku Možnosti obnovení systému.
EnglishIn the left pane, click Create a system repair disc, and then follow the steps.
V levém podokně klikněte na odkaz Vytvořit disk pro opravu systému a poté postupujte podle pokynů.
EnglishPrint these instructions and keep them in a safe location with your system repair disc.
Tyto pokyny si vytiskněte a uložte je společně s diskem pro opravu systému na bezpečné místo.
English· adaptation of the Third and Fourth Community Support Framework programmes to repair the damage;
· přijetí programů třetího a čtvrtého podpůrného plánu Společenství na nápravu škod,
EnglishA total of EUR 35.6 million has been released from the EU Solidarity Fund to repair this damage.
K nápravě této katastrofy bylo z Fondu solidarity EU uvolněno celkem 35,6 milionů EUR.
EnglishRepair is under way, but the problem will take some time to resolve.
Náprava probíhá, ale bude trvat určitou dobu, než se problém vyřeší.
EnglishThere was a great deal to repair following the Bush disaster, and President Obama is repairing it.
Po Bushově katastrofě bylo hodně co napravovat a prezident Obama tak činí.
EnglishPerforming a repair installation of Windows XP can fix many serious startup problems.
Opravná instalace systému Windows XP může vyřešit celou řadu závažných problémů se spuštěním systému.
EnglishI also think it is positive that access to repair information is also being generally guaranteed.
Rovněž považuji za pozitivní, že se také všeobecně zaručí přístup k informacím o opravách.
EnglishIt would not then be necessary to wait several years for construction or repair work to take place.
Pak by nebylo nutné čekat několik let na realizaci výstavby nebo oprav.
EnglishWhen these inevitably rot, after 40 years' service, nothing is done to repair them and homes are lost.
Po čtyřiceti letech pochopitelně hnijí, nikdo je neopravuje a lidé přicházejí o domov.
EnglishWe know that huge amounts of money will be needed to repair the financial situation of these businesses.
Víme, že pro nápravu finanční situace těchto podniků budou potřebné obrovské částky.
EnglishAround EUR 15 million will be needed for reconstruction and repair.
Na rekonstrukci a opravy bude potřeba přibližně 15 milionů EUR.
EnglishThat is good for competition, for the price of repair work, for road safety and for consumers.
Je to přínos v oblasti konkurenceschopnosti, ceny oprav, bezpečného provozu, a pro spotřebitele.