"reach" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"reach" Çekçe çeviri

CS

EN reach
volume_up
{isim}

reach (ayrıca: coverage, range, scope, sphere)
Its large touchscreen and flexible stand keep everything within easy reach.
Díky velkému dotykovému displeji a flexibilnímu stojanu máte všechno na dosah ruky.
I am confident that an acceptable and balanced compromise is now within our reach.
Věřím, že přijatelný a vyvážený kompromis je již na dosah.
And our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
A to má naše námořnictvo pořád větší dosah, než většina ostatních členských států.

Çekçe' de "reach" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Zaprvé udělováním dočasné ochrany všem vysídleným lidem, kteří se dostanou do EU.
EnglishChina today imports 30% of its oil from Africa; that figure will reach 45% by 2010.
Čína v současnosti dováží 30 % své ropy z Afriky. Do roku 2010 to bude až 45 %.
EnglishWe must take the opportunity to reach a compromise under the French Presidency.
Musíme využít příležitosti k dosažení kompromisu během francouzského předsednictví.
EnglishThe partners have tried to reach an agreement.
Dnes došlo k trialogu, ve kterém se jednotliví partneři pokusili dospět k dohodě.
EnglishMr Cercas's report seems to have attempted to reach an acceptable compromise.
Zdá se, že se zpráva pana Cercase pokusila o dosažení přijatelného kompromisu.
EnglishIn the EU-10, direct payments will reach 100% of European Union level in 2013.
V zemích EU-10 dosáhnou přímé platby 100 % úrovně Evropské unie v roce 2013.
EnglishThose who reach the coast of Thailand are often treated in an inhumane manner.
Lidem, kteří se dostanou k thajskému pobřeží, se často dostává nelidského zacházení.
EnglishThe television images of victims of the conflict that reach us daily are harrowing.
Televizní záběry obětí konfliktu, které každodenně sledujeme, jsou trýznivé.
EnglishBoth these countries will reach the 100% direct payment ceiling by 1 January 2016.
Obě tyto země dosáhnou 1. ledna 2016 100 % maximální úrovně přímých plateb.
EnglishRising prices are putting essential medicines out of the reach of many of the neediest.
Rostoucí ceny činí nedostupnými základní léky pro mnohé z nejpotřebnějších lidí.
EnglishThey should be made in REACH and in the framework of pesticides legislation.
Ty mají být učiněny v nařízení REACH a v rámci právní předpisů o pesticidech.
EnglishBut if you need to reach more places than just one, you need to move the robot.
Ale jestliže se potřebujete dostat na více míst než jen na jedno, musíte robotem hýbat.
EnglishHe's just about to reach the E, and he says, "Oops, better go back up and do it again."
Dojde skoro až k E a pak si řekne: "Ups, radši se ještě vrátím a sjedu to znova."
EnglishI hope that the Council can reach agreement on that, but not any agreement.
Věřím, že Rada ohledně této služby dosáhne shody, ta však nesmí být ledajaká.
EnglishIs it our responsibility to do everything we can in order to reach this goal?
Je naší zodpovědností udělat vše, co je v našich silách, abychom tohoto cíle dosáhli?
EnglishWe should not forget that it took four years for the Council to reach a common position.
Měli bychom mít na paměti, že dosažení společného postoje Rady trvalo čtyři roky.
EnglishThis directive will do much to help us reach the 20% energy saving target.
Tato směrnice nám hodně pomůže při dosažení cíle v podobě 20% úspor energie.
EnglishEurope needs democratic parties whose programmes reach out to all, not just a few.
Evropa potřebuje demokratické strany, jejichž programy oslovují všechny, ne pouze někoho.
EnglishShoots seem tiny, but to reach the sun they can break through brick walls.
Výhonky (shoots) vypadají křehce, ale aby se dostaly za sluncem, dokáží prorazit zeď.
EnglishSomebody once said: 'When I hear the word "culture”, I reach for my revolver'.
Někdo kdysi řekl: "Když slyším slovo kultura, sahám po svém revolveru".