"to press down" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to press down" Çekçe çeviri

EN to press down
volume_up
{fiil}

to press down (ayrıca: to compress, to constrict, to depress, to press)
to press down (ayrıca: to press, to push)

Çekçe de "to press down" için benzer çeviriler

press isim
press sıfat
to press fiil
down isim
down sıfat
down zarf
to down fiil

Çekçe' de "to press down" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTo select multiple clips, press and hold down the CTRL key as you click clips.
Chcete-li vybrat více klipů, stiskněte a držte při klepání na klipy klávesu CTRL.
EnglishPress the Page Down key to scroll to the bottom of the agreement.
Stisknutím klávesy PAGE DOWN přejděte na konec smlouvy.
EnglishPress the Down Arrow key to select a folder, and then keep typing until you get to the path you want.
Stejně můžete postupovat i v případě síťových složek zadáním cesty jako například serversdílená složka.
EnglishPress your finger down and leave it there for a few seconds.
Přiložte prst na položku a pár sekund jej tam podržte.
EnglishThe defences are down, the press do not care and the UK is asleep, so get those unfortunate truckers taxed.
Obrana je pasivní, tisku je to jedno a Velká Británie spí, a tak se ti nešťastní řidiči kamionů zdaní.
EnglishTo select multiple clips, click the first clip, press and hold down the SHIFT key, and then click the last clip.
Chcete-li vybrat více klipů, klepněte na první klip, stiskněte a držte klávesu SHIFT a klepněte na poslední klip.
EnglishFor files that are not consecutive, press and hold down the CTRL key, and then click each file that you want to import.
Pro soubory, které za sebou nejsou, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klepněte na každý soubor, který chcete importovat.
EnglishFor consecutive files, click the first file in the list, press and hold down the SHIFT key, and then click the last file in the list.
Pro soubory následující za sebou klepněte v seznamu na první soubor, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a poté v seznamu klepněte na poslední soubor.
EnglishTo select multiple pictures that you want to tag the same, press and hold down the Ctrl key, and then click the pictures you want to tag the same.
Chcete-li vybrat více obrázků, k nimž chcete přidat stejné klíčové slovo, stiskněte a podržte klávesu Ctrl, a poté kliknutím vyberte všechny požadované obrázky.
EnglishFor consecutive clips, click the first video clip in the list, press and hold down the SHIFT key, and then click the last clip in the list.
V případě videoklipů, které následují po sobě, klepněte v seznamu na první videoklip, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a poté v seznamu klepněte na poslední videoklip.
EnglishFor video clips that are not consecutive, press and hold down the CTRL key, and then click each clip that you want to import into Windows Movie Maker.
V případě videoklipů, které nenásledují po sobě, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na každý klip, který chcete importovat do programu Windows Movie Maker.
EnglishYou can change what happens when you press the power button on your computer case (or the edge of your laptop) and you can change what happens when you press the Shut down button on the Start menu.
Můžete změnit akci při stisknutí tlačítka napájení na počítači (nebo okraji přenosného počítače) a při stisknutí tlačítka Vypnout v nabídce Start.