"pinned" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"pinned" Çekçe çeviri

volume_up
pin {isim}

EN pinned
volume_up
{sıfat}

pinned

Çekçe' de "pinned" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishZoom in or out of a large number of items, like apps pinned to the Start screen
Změna velikosti hodně položek, například aplikací připnutých k úvodní obrazovce
EnglishOur hopes are pinned on young people, so we have to treat this group as a priority.
Naše naděje se upírají na mladé lidi a musíme se na tuto skupinu zaměřit přednostně.
EnglishSome pinned sites also have icon overlays, which provide information about the website.
Některé připnuté weby mohou mít překryvné prvky ikon poskytující informace o webu.
EnglishYou'll see your pinned, frequent, and favorite sites above the Address bar.
Nad panelem Adresa se zobrazí připnuté, často navštěvované a oblíbené weby.
EnglishZoom in or out of a large number of items, like apps pinned to the Start screen
Přiblížení nebo oddálení mnoha položek, například aplikací připnutých na úvodní obrazovku
EnglishPinned program icons appear on the left side of the Start menu, above the horizontal line.
Připojené ikony programů se zobrazují v nabídce Start vlevo nad vodorovnou čárou.
EnglishI've pinned the Word icon to the Windows 7 taskbar, so it's always easily accessible.
Připnula jsem si ikonu aplikace Word na hlavní panel ve Windows 7, abych jej měla vždy po ruce.
EnglishAfter the app is installed you’ll find it pinned to your Start screen.
Až se aplikace nainstaluje, najdete ji připnutou na úvodní obrazovce.
EnglishSome websites that are pinned to the taskbar have controls that can be accessed from the taskbar.
Některé weby připnuté na hlavní panel mají ovládací prvky dostupné z hlavního panelu.
EnglishTo change the order of a pinned item, drag the program icon to a new position in the list.
Chcete-li změnit pořadí připnuté položky, přetáhněte ikonu programu na jiné místo v seznamu.
EnglishTo change the order of a pinned item, drag the program icon to a new position in the list.
Chcete-li změnit pořadí připojené položky, přetáhněte ikonu programu na jiné místo v seznamu.
EnglishOnce a site is pinned, it shows up as its own thumbnail, separate from Internet Explorer.
Po připnutí je web zobrazen jako samostatná miniatura, odděleně od aplikace Internet Explorer.
EnglishAny website that you’ve pinned to the taskbar has a Jump List, too.
Svůj seznam odkazů mají také všechny weby připnuté k hlavnímu panelu.
EnglishThey're automatically pinned to Start when you install them.
Tyto aplikace jsou při instalaci automaticky připnuté na Úvodní obrazovku.
EnglishView the Address bar, pinned, frequent, and favorite sites
Zobrazení panelu adresa, připnutých, často navštěvovaných a oblíbených webů
EnglishPinned program icons appear on the left side of the Start menu.
Ikony připnutých programů se zobrazují na levém okraji nabídky Start.
EnglishThat way when you open a site that's pinned you can open several webpages or websites all at once.
Navštivte stránku s návodem a vysvětlením, jaké funkce můžete přidat.
EnglishHere's an example of a Start screen with several apps and pinned contacts showing updates:
Zde je příklad Úvodní obrazovky s několika aplikacemi a připnutými kontakty zobrazujícími aktualizace:
EnglishSome apps that are installed on your PC might not be pinned to Start.
Některé aplikace, které jsou nainstalované na vašem počítači, nemusí být připnuté na úvodní obrazovku.
EnglishIt is my belief that they will then be pinned down by the commitments they assumed publicly.
Věřím, že je k tomu donutí závazky, které veřejně přijaly.