"offer" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"offer" Çekçe çeviri

EN offer
volume_up
{isim}

offer (ayrıca: bid, bidding, menu, offering)
This is an offer, and by that offer we are trying to bring the countries closer to us.
Je to nabídka a touto nabídkou se snažíme tyto země k sobě přiblížit.
V důsledku toho není vaše nabídka ve skutečnosti tím, za co se vydává.
The President reacted with surprise when his offer was turned down.
Prezident reagoval překvapeně, když byla jeho nabídka odmítnuta.
offer (ayrıca: design, draft, layout, plan)
Podle odhadu Komise je to nutnost, není to návrh ani nabídka EU.
This is why we would like to make an offer to the Commission.
Proto bychom Komisi rádi učinili návrh.
This is worse than the Council's last offer would have been.
Je to ještě horší, než jaký byl poslední návrh Rady.

Çekçe' de "offer" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn future it will also offer the same advantages for transactions in securities.
V budoucnu nabídne tento systém stejné výhody i pro obchodování s cennými papíry.
EnglishThis resolution does not offer any added value to women or to men or to the Union.
Toto usnesení nepřináší ženám ani mužům v Evropské unii žádnou přidanou hodnotu.
EnglishWhat we have on offer is definitely more attractive than what Russia is proposing.
Co můžeme navrhnout my, je rozhodně mnohem přitažlivější, než co navrhuje Rusko.
EnglishMadam President, I would first like to offer my good wishes to President Barroso.
Paní předsedající, úvodem bych rád popřál panu předsedovi Barrosovi vše nejlepší.
EnglishWe expect the European Council to offer some concrete guidelines in this matter.
Očekáváme, že Evropská rada v této oblasti nabídne určité konkrétní směrnice.
EnglishWhy was it decided to offer this opportunity of a plebiscite, as we have heard?
Proč bylo rozhodnuto o nabídce této příležitosti plebiscitu, jak jsme slyšeli?
EnglishThis could also offer a good basis for multilateral cooperation in the region.
To by také mohlo být dobrým základem pro mnohostrannou spolupráci v této oblasti.
EnglishHe wants to set up a small online company that will offer photo-framing services.
Chce založit malou online společnost, která by nabízela služby rámování fotografií.
EnglishInteract with all the latest software, features, and apps that Windows has to offer.
Pracujte s nejnovějším softwarem, funkcemi či aplikacemi, které Windows nabízí.
EnglishMany of these sites and applications offer little protection against malware.
Mnohé z těchto webů a aplikací neposkytují téměř žádnou ochranu proti malwaru.
EnglishI would also like to offer my heartfelt thanks for the statement you made on Turkey.
Ráda bych vám také upřímně poděkovala za vaše prohlášení v souvislosti s Tureckem.
English(FR) Mr President, Mr Van Rompuy, Mr Barroso, I would like to offer two thoughts.
(FR) Pane předsedo, pane Van Rompuyi, pane Barroso, chtěl bych přednést dvě myšlenky.
EnglishWe offer our collaboration in order to simplify procedures as far as possible.
Nabízíme vám svou spolupráci, tak aby byly postupy co nejvíce zjednodušeny.
EnglishPetre from Romania accepts a job offer in Vienna and immediately moves to Austria.
Petre z Rumunska přijal nabídku práce ve Vídni, kam se okamžitě odstěhoval.
EnglishIt will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
Poskytne také další výhody, pokud jde o ochranu životního prostředí, a sníží náklady.
English(DE) Mr President, I would first of all like to offer my sincere thanks to Mr Simpson.
(DE) Pane předsedající, nejdříve bych chtěla upřímně poděkovat panu Simpsonovi.
EnglishHowever, demands are already being made to offer this to younger women as well.
Objevují se však i požadavky na zajištění této nabídky i pro mladší ženy.
EnglishIf you have an offer code, you can enter it on the order confirmation screen.
Pokud máte kód nabídky, můžete jej zadat na obrazovce potvrzení objednávky.
EnglishEven then, use caution: some codec suppliers offer minimal customer support.
I tak buďte opatrní: řada výrobců kodeků nabízí minimální podporu zákazníků.
EnglishThe few jobs which may be on offer depend on the goodwill of the parties.
Několik pracovních nabídek, které jsou k dispozici, závisí na dobré vůli stran.