"notification" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"notification" Çekçe çeviri

EN notification
volume_up
{isim}

notification (ayrıca: advice, announcement, notice, statement)
Click the notification button to see a summary of your notifications.
Přehled oznámení zobrazíte kliknutím na tlačítko oznámení.
Yesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
Včera někteří vyzývali k zavedení předchozího oznámení ve Švédsku.
Notifications are displayed in the notification area of the taskbar.
Oznámení se zobrazují v oznamovací oblastihlavního panelu.
notification
Information is available on the following websites regarding notifications of free, restricted and skilled trades and applications for concessions in respect of legal persons:
Na následujících stránkách naleznete informace o ohlášení volných, vázaných řemeslných živností a o žádosti o koncesi pro právnické osoby:
notification (ayrıca: advice, statement, telling, annoucement)
I consider the Commission Notification in this area to be exceptionally important.
Sdělení Komise v této oblasti pokládám za mimořádně důležité.
notification
notification

"notification" için eşanlamlılar (İngilizce):

notification

Çekçe' de "notification" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI welcome the endorsement for the mandatory notification of personal data breaches.
Vítám schválení povinného oznamování případů narušení bezpečnosti osobních údajů.
EnglishThe battery icon is located in the notification area on the Windows taskbar.
Ikona baterie je umístěna v oznamovací oblasti na hlavním panelu systému Windows.
EnglishYou might see a notification indicating whether the update was successful.
Může se zobrazit zpráva s informací o tom, zda byla aktualizace úspěšně dokončena.
EnglishThis indicates better discipline by Member States where notification is concerned.
To naznačuje lepší disciplinu členských států, pokud se týká oznamování.
EnglishClick the download button, and then click Run in the notification bar.
Klikněte na tlačítko pro stažení a potom v oznamovacím pruhu klikněte na Spustit.
EnglishYou can drag as many hidden icons to the notification area as you want.
Počet skrytých ikon, který lze přetáhnout do oznamovací oblasti, není omezen.
EnglishClick the arrow next to the notification area to show or hide notification area icons.
Klepnutím na šipku vedle oznamovací oblasti zobrazíte nebo skryjete ikony této oblasti.
EnglishThe European Community needs to immediately forward this notification to all Member States.
Evropské společenství musí toto upozornění předat neprodleně všem členským státům.
EnglishIf you miss the notification, or if you want to view the solution later, you can do so.
Pokud si upozornění nevšimnete nebo si ho chcete prohlédnout později, můžete to udělat.
EnglishYou will see this message if Windows is running in notification mode.
Tato zpráva se zobrazí, pokud je systém Windows spuštěn v režimu upozornění.
EnglishLadies and gentlemen, notification of the timing explanations of vote will be given at 3 p.m.
Dámy a pánové, v 15:00 bude oznámeno, kdy se bude konat vysvětlení hlasování.
EnglishOpen Connect to a Network by clicking the network icon ( or ) in the notification area.
Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě ( nebo ) v oznamovací oblasti.
EnglishIn the past, the notification area could sometimes become cluttered with icons.
V minulých verzích mohla být oznamovací oblast přeplněna ikonami.
EnglishIn the Notification bar, click Choose add-ons, and then do one of the following:
Na oznamovacím pruhu klikněte na možnost Zvolit doplňky a potom proveďte jednu z následujících akcí:
EnglishFeeds settings (sync and notification, not feeds themselves)
Nastavení informačních kanálů (synchronizace a oznamování, nikoli samotné kanály)
EnglishClick the battery meter icon in the notification area of the Windows taskbar.
Klikněte na ikonu měřiče baterie umístěnou v oznamovací oblasti na hlavním panelu systému Windows.
EnglishWe support the policy of ex ante notification and the obligation of registration by Member States.
Podporujeme politiku předběžného oznamování a povinnost registrace členskými státy.
EnglishClick the battery meter icon, located in the notification area on the Windows taskbar.
Klepněte na ikonu měřiče baterie umístěnou v oznamovací oblasti na hlavním panelu systému Windows.
EnglishFourthly, we need to better monitor the mandatory notification of irregularities by the Member States.
Za čtvrté je třeba lépe sledovat povinné oznamování nesrovnalostí členskými státy.
EnglishAnd when someone opens your mailbox, you get a notification, an alert message goes to your iPhone.
A když někdo otevře vaší schránku, dostanete upozornění do vašeho iPhonu.