"next to" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"next to" Çekçe çeviri

CS
volume_up
next {sıf.}
CS

EN next to
volume_up
{zarf}

next to (ayrıca: close, close by, close to, closely)
Chrome will zoom in on links that are next to each other to make selecting the right link easier.
Chrome vám usnadňuje výběr správného odkazu tím, že přiblíží zobrazení, jsou-li odkazy příliš blízko u sebe.
You can see some of the chaos that's happening in New York with the air traffic controllers having to deal with all those major airports next to each other.
Můžete vidět ten chaos na New Yorkem, kde se letečtí dispečeři musí vypořádat se všemi velkými letišti tak blízko sebe.
The ECB Governing Council is providing a very solid anchoring of price stability over the next ten years, fully in line with our definition: less than 2%, but close to 2%.
Rada guvernérů ECB zajišťuje velmi pevné ukotvení cenové stability také na příštích deset let, zcela v souladu s naší definicí: pod 2 %, ale blízko této úrovně.
next to (ayrıca: in addition to, next door, by)
volume_up
vedle {zarf}
Click Next and select the check boxes next to the fields that you want to import.
Klikněte na tlačítko Další a zaškrtněte políčka vedle polí, která chcete importovat.
Click Next, and then select the check boxes next to the fields that you want to export.
Klikněte na tlačítko Další a zaškrtněte políčka vedle polí, která chcete exportovat.
To import a group of photos and video, select the check box next to the group.
Zaškrtněte políčka vedle skupin fotografií a videí, které chcete importovat.

"next" için eşanlamlılar (İngilizce):

next

Çekçe de "next to" için benzer çeviriler

next sıfat
next zarf
Czech
to edat
Czech
to bağlaç
Czech

Çekçe' de "next to" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAfter someone on your network creates a homegroup, the next step is to join it.
Jakmile některý uživatel v síti vytvoří domácí skupinu, můžete se k ní připojit.
EnglishBut if we want to continue beyond the next hundred years, our future is in space.
Ale jestli chceme přežít i déle než dalších sto let, naší budoucností je vesmír.
EnglishThe next stage is to give the European economy a modern and competitive dimension.
Dalším krokem je dát evropskému hospodářství moderní a konkurenceschopný rozsah.
EnglishThe next item is the Council and Commission statements on the situation in Tibet.
The next item is the Council and Commission statements on the situation in Tibet.
EnglishAnd I hope, in the next few years, to show that this will lead to smart machines.
A já doufám, že v následujících pár letech ukážu, že to povede k chytrým strojům.
EnglishThe vote on any motions for resolutions will take place during the next session.
Hlasování o veškerých návrzích usnesení se bude konat během příštího zasedání.
EnglishI therefore believe that we need to ensure that this is possible by next summer.
Domnívám se proto, že se musíme zaměřit na to, aby to bylo možné do příštího léta.
EnglishThe next few years will be crucial in terms of where our agriculture is heading.
Příštích několik let bude klíčových, pokud jde o směřování našeho zemědělství.
EnglishWe would all like to hear that Mr Gbagbo has surrendered in the next few hours.
Během příštích několika hodin všichni rádi uslyšíme, že pan Gbagbo kapituloval.
EnglishApproximately 700 billion more mortgages are to be adjusted in the next two years.
V nejbližších dvou letech mají být vyrovnány hypoteční úvěry ve výši 700 miliard.
EnglishConsequently, I would be grateful if you could also explain the next steps to us.
Byl bych proto rád, kdybyste nám mohl vysvětlit kroky, které budou následovat.
EnglishThe next item is the presentation of the Court of Auditors' Annual Report for 2007.
Dalším bodem je předložení výroční zprávy Účetního dvora za rozpočtový rok 2007.
EnglishIt also wishes to cooperate on taking the next step towards the Community method.
Zároveň si přejeme spolupracovat na dalším kroku směrem k metodě Společenství.
EnglishI congratulate you, Commissioner, on the energy strategy for the next 10 years.
Blahopřeji vám, pane komisaři, k této energetické strategii na příštích deset let.
EnglishThe next item is the Commission statement on the eavesdropping scandal in Bulgaria.
Dalším bodem rozpravy je stanovisko Komise ke skandálu s odposlechy v Bulharsku.
EnglishThe changes to the categorisation during the next period will highlight this fact.
Změny směřující ke kategorizaci během příštího období tuto skutečnost zvýrazní.
EnglishNext door to us, in the Middle East, there is an 'academy' that produces terrorists.
Oblast na našem prahu, Blízký východ, je jakousi akademií produkující teroristy.
EnglishNext steps may include editing, entering your PIN, or verifying your listing.
Tyto kroky mohou vyžadovat např. úpravu nebo ověření zápisu nebo zadání kódu PIN.
Englishto older conversationOpens or moves your cursorto the next oldest conversation.
+ r umožňuje odpovědět na zprávu v novém okně.(Platí pouze v zobrazení konverzace.)
EnglishNext time you catch yourself in the act of otherizing, that will be your clue.
Příště až se přistihnete, jak někoho řadíte k těm Dalším, vás to snad napadne.