"to measure out" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to measure out" Çekçe çeviri

EN to measure out
volume_up
{fiil}

to measure out
to measure out (ayrıca: to measure, to time, to gauge, to admeasure)

Çekçe de "to measure out" için benzer çeviriler

measure isim
to measure fiil
out zarf

Çekçe' de "to measure out" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWell if you think about it, it's really hard to measure out round columns using a ruler.
Když se nad tím zamyslíte, je opravdu docela těžké změřit kulaté sloupy pravítkem.
EnglishI feel I must reject any measure that restricts balancing out.
Myslím si, že musím odmítnout každé opatření, které omezuje vyrovnání.
EnglishAfter each measure, though, it turns out that, after a brief reduction, there is an increase in immigrants.
Avšak po každém opatření došlo, po krátkém poklesu, k nárůstu počtu přistěhovalců.
EnglishSo one example is he sees these stonemasons working on the Isle of Lesbos, and they need to measure out round columns.
Jako příklad lze uvést třeba tyto kameníky pracující na ostrově Lesbos, kteří potřebovali změřit kulaté sloupy.
EnglishI only hope the Council will agree to a revision within a timescale that enables the European measure to be sorted out very soon.
Jen doufám, že Rada bude souhlasit s revizí v časovém horizontu, který umožní, aby toto evropské opatření bylo zavedeno velmi brzy.
EnglishHow about this: What if in any situation you could just calculate, look at the choices, measure out which one's better and know what to do?
Co třeba tohle. ~~~ Co kdybychom mohli v každé situaci počítat, podívat se na možnosti, a změřit, která je lepší a co dělat?
EnglishIn the long term, this measure could even turn out to herald a form of European accreditation guaranteeing high technological and personal standards.
V dlouhodobém horizontu by toto opatření dokonce mohlo být předchůdcem určité evropské akreditace, která by zaručovala vysoký technologický a osobní standard.