"mark" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"mark" Çekçe çeviri

volume_up
Mark {ö.i.}
CS

EN mark
volume_up
{isim}

1. Eğitim

mark
volume_up
známka {diş.} (ve škole)
Ochranná známka Společenství (kodifikované znění) (hlasování)
The Community trade mark and the Community registered design are the gateway to a single market.
Ochranná známka Společenství a zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představují vstupní bránu na společný trh.
A registered trade mark is a distinctive sign or indicator that allows people to distinguish your products or services from the others already on the market.
Ochranná známka je charakteristický znak nebo ukazatel, s jehož pomocí lidé mohou odlišit vaše výrobky nebo služby od jiných výrobků a služeb dostupných na trhu.

2. diğer

mark
volume_up
marka {diş.}
The Finnish Mark joins the EMS exchange rate mechanism.
Finská marka vstupuje do mechanismu směnných kurzů EMS.
Měna: konvertibilní marka (KM)
Former national banknotes and coins, such as Deutsche Mark or Spanish pesetas, can in most cases still be exchanged for euro.
Původní bankovky a mince národních měn, jako je německá marka nebo španělské pesety, je většinou stále možné vyměnit za euro.
mark (ayrıca: brand, brand name, label, sign)
volume_up
značka {diş.}
A check mark will appear, indicating that desktop icons are displayed on your desktop.
Značka zaškrtnutí u tohoto příkazu indikuje, že ikony jsou na ploše zobrazeny.
A check mark will appear, indicating that the Quick Launch toolbar is visible on the taskbar.
Značka zaškrtnutí u tohoto příkazu indikuje, že je panel nástrojů Snadné spuštění zobrazen na hlavním panelu.
As I have said many times, a quality mark is something that we could only envisage in the future.
Jak jsem již mnohokrát řekl, značka kvality je něco, o čem můžeme do budoucna zatím jen uvažovat.
mark (ayrıca: blot, blotch, blur, fleck)
volume_up
skvrna {diş.}
mark (ayrıca: butt, target)
mark (ayrıca: sign)

Çekçe' de "mark" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishA check mark is displayed on the printer icon to mark it as your default printer.
Na ikoně zvolené tiskárny se zobrazí znak zaškrtnutí označující výchozí tiskárnu.
EnglishTo see which commands are available, type a question mark (?) and then press ENTER.
Chcete-li zjistit dostupné příkazy, zadejte otazník (?) a stiskněte klávesu ENTER.
EnglishIt will mark a further step in our ambition to extend mobility opportunities.
Bude to představovat další krok v našem úsilí o rozšíření příležitostí k mobilitě.
EnglishMark Zuckerberg, a journalist was asking him a question about the news feed.
Mark Zuckeberg, vynálezce Facebooku, mluvil s jedním novinářem o "výpisu novinek".
EnglishThe amount of fines imposed by the Commission passed the EUR 2 billion mark in 2009.
Výše pokut, které Komise uložila, v roce 2009 překročila částku 2 miliard EUR.
EnglishMany people believe that the EE symbol is a safety mark, but unfortunately it is not.
Řada lidí věří, že symbol CE je známkou bezpečnosti, ale bohužel tomu tak není.
EnglishWe did leave our mark on the freedom agenda, but also on the social agenda.
Svou stopu jsme zanechali nejen v programu svobody, ale také v sociálním programu.
EnglishA check mark will appear in the square, indicating that the option is selected.
Ve čtverečku ze zobrazí zaškrtnutí, které znamená, že je možnost vybraná.
EnglishIt will mark an important step on their way towards full participation in Schengen.
Bude to znamenat významný krok na jejich cestě k plné účasti v schengenském prostoru.
EnglishHowever, the record holder landed just shy of the eight-foot mark, which is impressive.
Avšak, držitel rekordu přistál na značce asi 2,4 metru. ~~~ Což je impozantní.
EnglishI hope that this Treaty does not mark the end of one period, but the start of another.
Doufám, že tato smlouva neznamená konec jednoho období, ale začátek dalšího.
EnglishHe has left an indelible mark on Portugal, Iberia, Europe and the world.
V Portugalsku, Ibérii, Evropě i celém světě za sebou zanechal nesmazatelnou stopu.
EnglishIn connection with the CE mark, I am pleased that Parliament has gone its own way.
Pokud jde o označení CE, oceňuji, že se Parlament vydal vlastní cestou.
EnglishThey mark out a vector for Community action that has been and still is greatly neglected.
Jsou orientací činnosti Společenství, která se velmi zanedbávala a dosud zanedbává.
EnglishYou can unlock it by clicking Lock the taskbar, which removes the check mark.
Odemknout jej můžete klepnutím na příkaz Uzamknout hlavní panel, čímž zrušíte zaškrtnutí.
EnglishYou can unlock it by clicking Lock the taskbar, which removes the check mark.
Odemknout jej můžete kliknutím na příkaz Uzamknout hlavní panel, čímž zrušíte zaškrtnutí.
EnglishUnlock it by clicking Lock the Taskbar, which removes the check mark.
Odemkněte jej klepnutím na příkaz Uzamknout hlavní panel, čímž zrušíte zaškrtnutí.
EnglishUnlock it by clicking Lock the Taskbar, which removes the check mark.
Odemkněte jej kliknutím na příkaz Uzamknout hlavní panel, čímž zrušíte zaškrtnutí.
English. - There are many reasons to mark the 40th anniversary of the Customs Union.
, písemně. - Je mnoho důvodů, proč bychom si měli připomenout 40. výročí celní unie.
EnglishFlags on display at the ECB to mark the enlargement of the European Union in 2004
Vlajky členských států v ECB po rozšíření Evropské unie v roce 2004