"layered" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"layered" Çekçe çeviri

EN layered
volume_up
{sıfat}

layered (ayrıca: stratified)
volume_up
vrstvený {sıf. er.}
My cello and my voice are layered to create this large sonic canvas.
Mé violoncello a můj hlas jsou vrstveny tak, aby vytvořily tento ohromný obraz.

"layered" için eşanlamlılar (İngilizce):

layered
layer

Çekçe' de "layered" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWhat thought-controlled computing can allow you to do is build colorful layered pictures of our lives.
Myšlenkami ovládaný počítač vám dovolí vytvořit sérii živých obrazů z vašeho života.
EnglishIt is a disease which, as such, must be tackled by means of practical, multi-layered solutions.
Je to nemoc, u níž je třeba hledat praktická, mnohovrstevná řešení.
EnglishI had intended to write a constructive, multi-layered novel about an Armenian and a Turkish family through the eyes of women.
Chtěla jsem napsat konstruktivní, mnohovrstevnatý román o arménské a turecké rodině očima žen.
EnglishA single sided, single layered data DVD can store approximately 4.7 gigabytes (GB) of music, video, or data files.
Na jednostranný, jednovrstvý datový disk DVD lze uložit přibližně 4,7 gigabajtů (GB) hudebních, video nebo datových souborů.
EnglishAcceding to the principle of multi-layered sovereignty will, of course, only be possible against a background of civilian and political support.
Přistoupit na princip vícevrstevnaté suverenity lze ovšem jen na pozadí občanské a politické identifikace s ním.
EnglishHowever, I have been reassured at least by the United States authorities and by the multi-layered data protection systems and judicial safeguards that are in place through this interim agreement.
Nicméně mě uklidnily alespoň orgány Spojených států a víceúrovňové systémy pro ochranu údajů a soudní záruky, které jsou prostřednictvím této prozatímní dohody k dispozici.