"joined" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"joined" Çekçe çeviri

volume_up
joined {geç. z.}
CS

EN joined
volume_up
{sıfat}

volume_up
spojený {sıf. er.}

"joined" için eşanlamlılar (İngilizce):

joined

Çekçe' de "joined" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe EU grew to 27 members on 1 January 2007, when Bulgaria and Romania joined.
EU se rozšířila na 27 členů 1. ledna 2007, kdy přistoupilo Bulharsko a Rumunsko.
EnglishWe need the committees to be more joined up and we need a permanent rapporteur.
Potřebujeme, aby výbory postupovaly jednotněji, a potřebujeme stálého zpravodaje.
EnglishAnd even after Romania and Bulgaria had joined, we again said nothing about Cyprus.
A dokonce ani po přistoupení Rumunska a Bulharska jsme se ke Kypru neřekli nic.
EnglishThis is particularly true in certain Member States that joined the EU after 2004.
Platí to zvláště pro některé z členských států, které vstoupily do EU po roce 2004.
EnglishYour system administrator has turned off HomeGroup on domain-joined computers.
Správce systému vypnul funkci Domácí skupina u počítačů připojených k doméně.
EnglishThey joined forces to form a European Milk Board and are now demanding fair prices.
Spojili své síly, vytvořili Evropskou mléčnou radu a teď požadují spravedlivé ceny.
EnglishThe 6 million farmers of the existing EU were joined by another 7 million farmers.
K 6 milionům zemědělců stávající EU se přidalo dalších 7 milionů zemědělců.
EnglishThe draft 2008 budget pays attention also to the new regions that have joined the EU.
Návrh rozpočtu pro rok 2008 věnuje pozornost i novým regionům Evropské unie.
EnglishNew Member States have joined, with regions that are very far removed from the norm.
Připojily se nové členské státy s regiony, které jsou normě velmi vzdáleny.
EnglishWe joined the European Union because we wanted to adopt its internal rules.
Vstoupili jsme do Evropské unie, protože jsme chtěli přijmout její vnitřní pravidla.
EnglishUnfortunately, ever since Portugal joined the EU, this right to compensation has been 0%.
Bohužel, od doby, kdy Portugalsko vstoupilo do EU, je toto právo na vyrovnání 0 %.
EnglishSince October, 44 million more people have joined those who live below the poverty line.
Od října se k těm, kdo žijí pod hranicí chudoby, připojilo dalších 44 milionů lidí.
EnglishWhen it joined the euro, Greece was as unpredictable as the Oracle at Delphi.
Když Řecko přijímalo euro, bylo nepředvídatelné jako orákulum v Delfách.
EnglishThis applies also for those Member States which have not yet joined the eurozone.
To se týká i členských států, které se doposud nestaly členy eurozóny.
EnglishSri Lanka has still not joined the Ottawa Convention banning anti-personnel mines.
Srí Lanka se stále ještě nepřipojila k Ottawské úmluvě, která protipěchotní miny zakazuje.
EnglishWe are very proud and glad that we joined the euro, and we will be staying.
Jsme velmi hrdi a rádi, že jsme přistoupili k euru, a při něm zůstaneme.
EnglishMy thanks once again to all those who were involved and who joined in the discussions.
Znovu děkuji všem zúčastněným stranám a všem, kdo se zapojili do diskusí.
English. - (FI) When Finland joined the EU this followed a referendum.
písemně. - (FI) Když Finsko přistoupilo k EU, bylo uspořádáno referendum.
EnglishBut I joined the Indian Police Service, and then it was a new pattern of policing.
Ale, vstoupila jsem k policii, a tehdy policie zaváděla nový systém.
EnglishI joined my colleagues in supporting the legislation proposed by Mr Caspary.
Připojil jsem se ke svým kolegům a podpořil jsem právní předpis předložený panem Casparym.