"invention" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"invention" Çekçe çeviri

EN invention
volume_up
{isim}

invention (ayrıca: advancement, contrivance, device, gadget)
I commend this invention to the Commission and indeed the whole world for consideration.
Doporučuje tento vynález ke zvážení Komisi a vlastně celému světu.
And he also said, "I would prize every invention of science made for the benefit for all."
Také řekl, "Ocením každý vědecký vynález přinášející prospěch pro všechny."
Like the greatest invention since ... the telegraph or something.
Největší vynález od dob... telegrafu nebo tak něco.
invention
We happened to win, just recently, the Green Product of the Year for "The Re-Invention of Drywall," from Popular Science.
Nedávno jsme získali cenu Zelený produkt roku, za "Znovu vynalezení sádrokartónu" od čas.
This shows, once again, that history is written by the victors and that there is always great invention in the justification of acts of war.
Opět to svědčí o tom, že dějiny píší vítězové a že mají-li být ospravedlněny válečné činy, vynalézavost nikdy nezná mezí.
invention (ayrıca: creation, fable, fabrication, figment)
The argument put forward by the Greens that this process is harmful to the environment is pure invention.
Argument zelených, že tento proces škodí životnímu prostředí, je naprostý výmysl.

"invention" için eşanlamlılar (İngilizce):

invention

Çekçe' de "invention" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt's said to be the most successful ever invention of a word by a known individual.
Říká se, že to byl nejúspěšnější objev slova konkrétním známým člověkem.
EnglishMr Schulz, you are quite right that Belgium was a British invention, and a British mistake.
Pane Schulzi, máte pravdu, že Belgie je britskou smyšlenkou, a také britskou chybou.
EnglishWe are not introducing a whole new invention, therefore, but rather repairing existing legislation.
Nejedná se proto o nic nového, ale spíše o opravu stávajících právních předpisů.
EnglishSo, 5,000 years after the invention of the wheel, we have a new wheel.
Takže 5.000 let po vynálezu kola tady máme nové kolo.
EnglishThere is of course a distinction between invention and innovation, and between these two and patent applications.
Je ovšem rozdíl mezi invencí a inovací a mezi těmito dvěma a žádostí o udělení patentu.
EnglishNecessity is the mother of invention, and I think it is very important that we give them every assistance we can.
Nutnost je matkou invence, a myslím si, že je velmi důležité, abychom jim poskytli co největší pomoc.
EnglishTo Mr Duff: there is falsehood being peddled in Ireland on the 'self-amending' Treaty: it is the invention of a negative mind.
K panu Duffovi: v Irsku je šířena nepravda o "sebenovelizační smlouvě":je to výplod negativního myšlení.
EnglishPeople confuse, in my view, the order of the invention of the tools with the order in which they should use them for teaching.
Lidé podle mého chybně spojují pořadí objevu nástrojů s pořadím, ve kterém by je měli používat pro výuku.
EnglishWith the invention of writing, you start getting cities.
EnglishThen, women's worst invention was the plow.
EnglishThey can say "yes" or "no" to the invention.
EnglishIt's 1876, it's in Boston, and this is Alexander Graham Bell who was working with Thomas Watson on the invention of the telephone.
Píše se rok 1876, jsme v Bostonu a tohle je Alexander Graham Bell, který pracoval s Thomasem Watsonem na vynálezu telefonu.
EnglishIt was not an invention of the Commission.
EnglishStonehenge is the remnant of a chiefdom, which is what you get with the invention of agriculture: multi-village polity with centralized rule.
Stonehenge je pozůstatek kmene, což je to, co dostanete s vynálezem zemědělství: obec několika vesnic s centralizovanou vládou.
EnglishIn fact, he would always get upset when people referred to the bombsight as his invention, because in his eyes, only God could invent things.
Ve skutečnosti ho vždy trápilo, když lidé mluvili o zaměřovači jako o jeho vynálezu, protože v jeho očích pouze Bůh mohl tvořit věci.
EnglishCreativity is based on invention and talent, on an inspired (or at least a good) idea.
Jak hodlá Evropská unie vykřesat ve větší míře kreativitu, jejímž zdrojem je invence, talent, geniální nebo alespoň dobrý nápad?
EnglishIt is therefore economically vital and socially fair to provide legal protection for patents which cover the invention and implementation of innovative ideas and products.
Je proto ekonomicky zásadní a sociálně spravedlivé poskytnout právní ochranu patentům, které zahrnují vynálezy a uskutečňování inovativních myšlenek a produktů.
EnglishNot by the latest combine and tractor invention, but by fertile land; not by pumps, but by fresh water; not by chainsaws, but by forests; and not by fishing boats and nets, but by fish in the sea.
Ne nejnovějším kombajnem a traktorem, ale úrodnou půdou; ne pumpami, ale čerstvou vodou; ne motorovými pilami, ale lesy; a ne rybářskými loděmi a sítěmi, ale rybami v mořích.