"intentional" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"intentional" Çekçe çeviri

EN intentional
volume_up
{sıfat}

intentional (ayrıca: calculated, deliberate, intended, wilful)
volume_up
záměrný {sıf. er.}
Rada nechce být přítomna ve sněmovně před zasedáním rady Ecofin, a tento krok je záměrný.
intentional (ayrıca: calculated, conscious, deliberate, intended)
volume_up
úmyslný {sıf. er.}
Intentional fraud is one thing; a lack of precision when organising projects is quite another.
Úmyslný podvod je jedna věc; nedostatek pečlivosti při organizování projektů je věc zcela jiná.
The reductions in payments must differ depending on whether non-compliance is deemed an intentional act or the result of negligence.
Snižování plateb musí být odstupňováno v závislosti na tom, zda se neshoda považuje za úmyslný čin nebo důsledek nedbalosti.

"intentional" için eşanlamlılar (İngilizce):

intentional
intent

Çekçe' de "intentional" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishVoluntary activity is voluntary, unpaid and intentional work for others.
Dobrovolnická činnost je dobrovolná, neplacená a záměrná práce pro jiné.
EnglishThe biases, whether intentional or otherwise, are pervasive, and so are the misleading mental images.
Předpojatost, ať už chtěná či ne, je všudypřítomná, stejně jako zavádějící představy.
EnglishWell, the wind is inanimate; the dangerous predator is an intentional agent.
No, vítr je neživý, zatímco predátor je živoucí činitel.
EnglishWhat it is, it's a landscape that is an intentional one.
Co to tedy je? ~~~ Toto je krajina, která je úmyslně vytvořená.
EnglishEven worse, it calls on the Commission to introduce a speeded-up punishment process for intentional non-conformity.
A co hůř, vyzývá Komisi, aby zavedla zrychlené sankční řízení pro záměrné neplnění předpisů.
EnglishBut that's not apathy; that's intentional exclusion.
Ale to není lhostejnost, to je záměrné vyloučení.
EnglishThis is an idea that we got from a fellow TEDster here, Dan Dennett, who talked about taking the intentional stance.
Tuhle ideu jsme získali od jiného zdejšího přednášejícího, Dana Dennetta, který mluvil o úmyslném postoji.
EnglishThe same clichés are regularly heard, whether intentional or motivated by misunderstanding or ignorance of the issues.
Pravidelně tu ale slyším stále stejná klišé, ať už motivovaná záměrem, nepochopením nebo neznalostí věci.
English

~~~ This is intentional.

~~~ Toto chování je záměrné. ~~~ Existují dva obrázky.

EnglishThe president of the German association of paediatricians once said that smoking in the presence of children constitutes intentional bodily harm.
Předseda německé asociace pediatrů jednou řekl, že kouření v přítomnosti dítěte představuje záměrnou vnitřní újmu.
EnglishWe are living in rather unstable times, and threats arise not only because of irresponsible human activity and accidents but also intentional acts.
Žijeme ve značně nestabilní době, kdy hrozby vyplývají nejen z nezodpovědné lidské činnosti a nehod, ale také z úmyslného jednání.
EnglishThe regulation is therefore inevitably bushy, having to cover for both existing intentional loopholes and anticipate for others in the future.
Nařízení je proto nevyhnutelně velmi obsáhlé, neboť musí zaplnit jak stávající mezery, tak předvídat další mezery, které vzniknou v budoucnosti.