"intelligentsia" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"intelligentsia" Çekçe çeviri

EN intelligentsia
volume_up
{isim}

1. Sosyoloji: "intellectual elite of a society"

intelligentsia
For that reason, 9 May is felt differently by old and new Member States, especially the Baltic states, which lost their independent statehood and whose intelligentsia was wiped out.
Z toho důvodu je 9. květen vnímán jinak starými a novými členskými státy, zejména pak pobaltskými státy, které ztratily svou nezávislou státnost a jejichž inteligence byla vyhlazena..

"intelligentsia" için eşanlamlılar (İngilizce):

intelligentsia
English

Çekçe' de "intelligentsia" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishDuring World War II the Germans and the Russians murdered there, in the first instance, the intelligentsia, the professors, the clergy.
Během druhé světové války tam Němci a Rusové vyvraždili v první řadě inteligenci, profesory, duchovenstvo.
EnglishSo, we've reached a truly remarkable situation, a grotesque mismatch between the American intelligentsia and the American electorate.
Takže jsme dospěli k opravdu pozoruhodné situaci, k bizarní neshodě mezi americkou inteligencí a americkým voličstvem.