"instant" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"instant" Çekçe çeviri

EN instant
volume_up
{isim}

instant (ayrıca: moment, point, second, twinkling)
Nemohli bychom v ní přežít ani okamžik.
I glanced up at the public gallery for an instant as I have the good fortune that a visiting group from Hungary also happens to be present right now.
Podívala jsem se na okamžik nahoru na galerii pro návštěvníky, protože mám to štěstí, že je zde právě přítomna skupina, která sem přijela na návštěvu z Maďarska.
However, gender equality can never for an instant mask the natural, social and cultural difference between the sexes; equal rights are not the same thing as equal treatment.
Rovnost žen a mužů však nemůže nikdy ani na okamžik zastřít přirozené, sociální a kulturní rozdíly mezi pohlavími; rovná práva nejsou totéž co rovné zacházení.
instant (ayrıca: time, while)
volume_up
chvíle {diş.}
instant (ayrıca: minute, quick dish)
volume_up
minutka {diş.}
instant (ayrıca: factor, jiffy, moment, second)

"instant" için eşanlamlılar (İngilizce):

instant

Çekçe' de "instant" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey got instant democracy in the 1990s: elections without checks and balances.
Dostali okamžitou demokracii během 90. let: volby bez systému brzd a protiváh.
EnglishIn an ideal world we would move straight to a complete and instant ban on discards.
V dokonalém světě bychom přikročili k naprostému a okamžitému zákazu výmětů.
EnglishA free Windows update that lets you do instant searches on your PC running Windows XP.
Bezplatná aktualizace Windows umožňující okamžité hledání v počítači s Windows XP.
EnglishGoogle Instant might increase or decrease your overall impression levels.
Může se stát, že Dynamické vyhledávání zvýší či sníží celkové počty zobrazení.
EnglishThen you can paste it into an e‑mail, instant message, or other program.
Pak jej můžete vložit do e-mailové zprávy, rychlé zprávy nebo do jiného programu.
EnglishAnd with each version, kids get instant feedback about what works and what doesn't work.
A každá verze je pro děti okamžitou zpětnou vazbou na to, co funguje a co ne.
EnglishYou won't be able to change this setting if you have Google Instant enabled.
Toto nastavení nelze změnit, pokud je aktivováno Dynamické vyhledávání.
EnglishIt will also search your e‑mail messages, saved instant messages, appointments, and contacts.
Prohledá také vaše e‑mailové zprávy, uložené okamžité zprávy, události a kontakty.
EnglishIt will also search your e‑mail messages, saved instant messages, appointments, and contacts.
Prohledá také vaše e-mailové zprávy, uložené okamžité zprávy, události a kontakty.
EnglishHow can we find instant solutions to a situation that has dragged on for years?
Jak můžeme najít okamžitá řešení pro problém, který se vleče roky?
EnglishIn general, Google updates the Instant Preview snapshot as part of our web crawling process.
Obecně Google snímek pro dynamický náhled aktualizuje při běžném procházení stránek.
EnglishNever give out personal information in an e‑mail, instant message, or pop-up window.
Nikdy neposkytujte své osobní údaje v e-mailu, rychlé zprávě nebo automaticky otevíraném okně.
EnglishInstant Preview is available for most types of pages in Web search results.
Ve výsledcích vyhledávání se pak nezobrazí ani náhled, ani úryvek.
EnglishIf Instant Preview isn't available for your site, it's probably for one of the following reasons:
Dynamický náhled je ve výsledcích Vyhledávání k dispozici pro většinu typů stránek.
EnglishInstant messaging is like having a real-time conversation with another person or a group of people.
Rychlé zasílání zpráv se podobá konverzaci s jinou osobou nebo skupinou lidí.
EnglishTo see an Instant Preview, hover your cursor over a result.
Pokud na ně umístíte ukazatel myši, zobrazí se vizuální náhled daného výsledku.
EnglishIf you have Instant disabled, the match often appears in gray text within the address bar.
Je-li Dynamický režim zakázán, shody se obvykle zobrazí šedým písmem přímo v adresním řádku.
EnglishThe Instant Search box lets you search the web from the Address bar.
Pole Okamžité vyhledávání umožňuje prohledávání webu z panelu Adresa.
EnglishFirst you invite a person to help you, using e‑mail or an instant message.
Nejdříve požádáte e‑mailem nebo rychlou zprávou někoho o pomoc.
EnglishIn addition, embedded video or other rich media may not be visible in Instant Preview.
Kromě toho se v dynamických náhledech nemusí zobrazit vložená videa nebo jiný multimediální obsah.