"installs" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"installs" Çekçe çeviri

EN installs
volume_up
{fiil}

1. "third pers. sing. simple present"

installs
Change how Windows installs or notifies you about updates
Změna způsobu, jakým systém Windows instaluje aktualizace a upozorňuje na ně
Here's how to change how Windows installs or notifies you about updates:
Chcete-li změnit způsob, jakým systém Windows instaluje aktualizace nebo na ně upozorňuje, postupujte takto:
For more information, see Change how Windows installs or notifies you about updates.
Více informací naleznete v části Změna způsobu, jakým systémWindows instaluje a upozorňuje na aktualizace.

Çekçe' de "installs" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTurn on your device, and wait while Windows finds and installs the proper driver.
Zapněte zařízení a počkejte, až systém Windows najde a nainstaluje správný ovladač.
EnglishWindows Update automatically installs important updates as they become available.
Služba Windows Update důležité aktualizace automaticky nainstaluje, jakmile budou k dispozici.
EnglishWindows Update automatically installs important updates as they become available.
Služba Windows Update automaticky nainstaluje důležité aktualizace ihned, jakmile budou k dispozici.
EnglishWindows Update makes sure that Windows downloads and installs these updates automatically.
Služba Windows Update zajišťuje, aby systém Windows tyto aktualizace pravidelně stahoval a instaloval.
EnglishWindows usually detects devices when they're plugged in and, if necessary, installs drivers.
Systém Windows obvykle zjistí připojené zařízení, a v případě, že je to nutné, nainstaluje ovladače.
EnglishIf there’s one, Windows automatically installs it.
Pokud existuje, systém Windows ji automaticky nainstaluje.
English(Windows 8 Setup checks that your PC meets all system requirements before it installs Windows 8.)
(Instalační program Windows 8 zkontroluje, zda počítač splňuje veškeré požadavky na systém, a poté začne s instalací Windows 8.)
EnglishIf Windows automatically installs the wrong driver, or if you have problems with your modem, you can remove it.
Jestliže systém Windows nainstaluje automaticky nesprávný ovladač nebo máte-li s modemem potíže, můžete jej odebrat.
EnglishFor example, if your device came with a disc, that disc might contain software that installs a driver for the device.
Dodává-li se se zařízením například disk CD, pravděpodobně na něm najdete software instalující ovladač zařízení.
EnglishFor example, if your printer came with a disc, that disc might contain software that installs a driver for the printer.
Pokud se s tiskárnou dodává například disk, pravděpodobně obsahuje software, který nainstaluje ovladač tiskárny.
EnglishThe virus automatically propagates using worm behavior, and then installs a Trojan horse on the infected computer.
Virus se začne automaticky šířit tím, že se chová jako červ, a potom nainstaluje trojského koně do nakaženého počítače.
EnglishIf Windows installs a device driver automatically, you'll see a notification indicating the device is ready to use.
Pokud systém Windows nainstaluje ovladač zařízení automaticky, budete upozorněni, až bude zařízení připraveno k použití.
EnglishFor example, if your device came with a disc, that disc might contain software that installs a driver for the device.
Jestliže se dodává se zařízením například disk CD, pravděpodobně na něm najdete software instalující ovladač zařízení.
EnglishMany drivers come with software that installs the driver for you (often called a self-installing package).
Mnohé ovladače se dodávají se softwarem, který zajistí automatickou instalaci ovladače (často se označuje jako samoinstalační balíček).
EnglishSetup installs the fax component.
EnglishWhen you click the button in this form, Windows installs the updates and then shuts down your computer when installation is complete.
Když klepnete na tuto formu tlačítka, systém Windows nainstaluje aktualizace a po dokončení instalace počítač vypne.
EnglishDo this if Windows Update can't find a driver for your device and the device didn't come with software that installs a driver.
To je třeba udělat v případech, kdy služba Windows Update nemůže ovladač najít a se zařízením nebyl dodán software pro instalaci ovladače.
EnglishThe first time you connect a device that plugs into a universal serial bus (USB) port, Windows automatically installs a driver for that device.
Při prvním připojení příslušného zařízení k portu sběrnice USB systém Windows automaticky nainstaluje ovladač pro toto zařízení.
EnglishTry this if Windows Update can't find a driver for your device and the device didn't come with software that installs a driver.
Tento postup vyzkoušejte v případech, kdy služba Windows Update nemůže ovladač najít a se zařízením nebyl dodán software pro instalaci ovladače.
EnglishTry this if Windows Update can't find a driver for your printer, and the printer didn't come with software that installs a driver.
Tento postup vyzkoušejte v případech, kdy služba Windows Update nemůže ovladač najít a s tiskárnou nebyl dodán software pro instalaci ovladače.