"initiate" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"initiate" Çekçe çeviri

EN initiate
volume_up
{isim}

initiate (ayrıca: insider)
initiate (ayrıca: adept, cognoscente, connoisseur, expert)

"initiate" için eşanlamlılar (İngilizce):

initiate

Çekçe' de "initiate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYou can use a PC running Windows 8 or Windows RT to initiate a connection.
K vytvoření spojení můžete použít počítač se systémem Windows 8 nebo Windows RT.
EnglishThe EU must exert its influence in international trade to initiate a change.
EU musí uplatnit svůj vliv v mezinárodním obchodě, aby iniciovala změnu.
EnglishWe must initiate adaptation measures now, and in many policy fields.
Musíme nyní zavést opatření pro přizpůsobení, a to do řady politických oblastí.
EnglishIf the Commission wishes to be audacious, now is the time to initiate these lines of debate.
Chce-li Komise být odvážná, nyní je pravý čas začít o těchto tématech diskutovat.
EnglishThe Union must play its part as an effective negotiator and initiate real dialogue.
Unie musí hrát roli schopného vyjednávače a podnítit skutečný dialog.
EnglishIn February 2007, I personally asked the President to initiate EMAS in the Parliament.
V únoru 2007 jsem osobně žádal předsedu, aby zahájil EMAS v Parlamentu.
EnglishWhy could we not initiate a 'regulation holiday' for SMEs during the current global crisis?
Proč bychom po dobu trvání této krize nemohli vyhlásit pro SME "regulační prázdniny”?
EnglishInfected people can initiate new transmission cycles in other regions of the Union.
Nakažení lidé mohou vyvolat novou nákazu v dalších regionech Unie.
EnglishWe also need to focus on what we can do to initiate growth and combat unemployment.
Musíme se rovněž zaměřit na to, jakým způsobem můžeme podnítit růst, a na boj s nezaměstnaností.
EnglishNow is the time to initiate real and genuine accession negotiations with the country.
Nyní nastal ten správný čas na zahájení skutečných a pravých přístupových jednání s touto zemí.
EnglishI call on the Commission to take steps to initiate an additional regulation in this direction.
Vyzývám Komisi, aby učinila kroky k zahájení přípravy dodatečného nařízení v tomto směru.
EnglishI urge the Commission to initiate the relevant procedures as soon as possible.
Vyzývám Komisi, aby zahájila příslušné postupy co nejdříve.
EnglishIf the connection is strong, the motors will turn on and the fly will initiate a turn.
Jestliže je spojení silné, motory se zapnou a moucha se stočí.
EnglishYou can use Remote Desktop to initiate a connection from any edition of Windows 7.
Program Připojení ke vzdálené ploše lze použít k navázání připojení z libovolné edice systému Windows 7.
EnglishThis led us in 2004 to initiate the single European sky concept.
To nás v roce 2004 přivedlo k iniciativě jednotného evropského nebe.
EnglishI hope the present resolution will initiate changes in the desired direction.
Doufám, že toto usnesení podnítí změny správným směrem.
EnglishIn the EU the unelected Commission initiate EU legislation and they offer no transparency at all.
V EU iniciuje právní předpisy EU Komise, která není volená a nenabízí žádnou transparentnost.
EnglishAnd it is the Commission's job to initiate proceedings against violations of the law, where necessary.
A je rovněž na Komisi, aby případně zahájila stíhání pro porušení práva.
EnglishSo you create a cool place where clouds can accumulate, and you have the trees to initiate the rain.
Takže založíte chladné místo, kde se mohou tvořit mraky, a máte stromy na spouštění deště.
EnglishParliament should also initiate an investigation in this connection.
V souvislosti s tím by podnět k šetření měl dávat i Parlament.