"immovable" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"immovable" Çekçe çeviri

EN immovable
volume_up
{sıfat}

immovable (ayrıca: dead, fixed, inert, motionless)
volume_up
nehybný {sıf. er.}
immovable (ayrıca: real)
volume_up
nemovitý {sıf. er.}
After 1990, it was reorganised and, similarly to other historical churches, it is trying to this day to recover its confiscated immovable property.
Po roce 1990 byla reorganizována a obdobně jako další historické církve se pokouší dodnes získat zpět svůj nemovitý majetek, který jí byl odebrán.
Further thought should be given as to whether the order might apply to other kinds of asset, such as immovable property or a future asset (a receivable due soon or an inheritance).
Mělo by být hlouběji uváženo, zda se příkaz může vztahovat na další druhy majetku, jako je nemovitý majetek nebo budoucí majetek (zanedlouho splatná pohledávka nebo dědictví).

"immovable" için eşanlamlılar (İngilizce):

immovable
movable

Çekçe' de "immovable" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHowever, this strategic partnership cannot avoid certain immovable points.
Toto strategické partnerství se však nemůže vyhnout určitým vždypřítomným tématům.
EnglishHowever, the June List is immovable in respect of the issue of tax policy.
Strana Junilistan má však neměnný postoj k otázce daňové politiky.
EnglishFor a long time, we in Europe have acted as if we were immovable objects.
V Evropě dlouho jednáme tak, jako bychom byli nehybnými objekty.
EnglishThe law on immovable property appears to be closely tied to the land, to the place where the property is located.
Právo o nemovitém majetku se zdá být úzce spojeno se zemí a místem, kde se tento majetek nachází.
EnglishI am referring, for example, to Hungary's spas, which can cure certain diseases much more effectively and are immovable.
Mám na mysli např. maďarské lázně, které mohou léčit určitá onemocnění mnohem účinněji a které nelze přesunout.
EnglishPlease note that I do not think these resources should be a vehicle for allowing the big parties to turn into immovable hegemonies.
Vězte prosím, že se nedomnívám, že by tyto zdroje měly být nástrojem umožňujícím velkým stranám proměnit se v neochvějné vládce.
EnglishHowever, there are some points on which the Council's position is immovable; for example, it does not accept any changes to the provisions regarding daily and yearly limit values.
Jsou však určité body, kde je postoj, který k nim Rada zaujala, neměnný; například neakceptuje žádné změny ustanovení týkajících se denních a ročních limitních hodnot.