"hints" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"hints" Çekçe çeviri

volume_up
hints {çoğ.}
CS

EN hints
volume_up
{çoğul}

hints
volume_up
rady {diş. çoğ.}
You get hints, the actual steps for that problem, if you don't know how to do it.
Dostáváte rady s kroky pro vyřešení daného příkladu, pokud si s ním nevíte rady.

Çekçe' de "hints" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBy not being receptive to Parliament's hints, the Commissioner is helping to bury his own Directive.
Komisař tím, že nevnímá signály z Parlamentu, pomáhá pohřbít vlastní směrnici.
EnglishI believe that the report hints at that direction and I welcome the move towards that type of model.
Myslím si, že zpráva ukazuje tímto směrem a vítám posun k tomuto modelu.
EnglishThe recent shooting of Perence Shiri, one of Mugabe's henchmen, hints at the anger bubbling under Zimbabwe's surface.
Nedávné postřelení Perenceho Shiriho, jednoho ze stoupenců Mugabeho, poukazuje na zlobu, jež vře pod povrchem Zimbabwe.
EnglishIt provides hints on spotting early signs of trouble, a financial health check tool and golden rules for businesses in difficulty.
Dále tu najdete nástroj pro kontrolu finančního zdraví a zlatá pravidla pro podniky, které se ocitnou ve finanční tísni.
EnglishSome will argue that they will hit profits; others will argue that they will hit jobs, and we have heard hints of both.
Někteří lidé budou argumentovat, že opatření nepříznivě ovlivní zisky, další budou argumentovat, že zasáhnou pracovní místa, a již jsme slyšeli narážky na oboje.
EnglishThis hints at the worrying reduction in the number of printing and publishing companies in the Netherlands and, consequently, the very downturn in the economy as a whole.
Tato situace znamená znepokojivé snížení počtu tiskařských a vydavatelských společností v Nizozemsku a následně i samotný pokles výkonnosti ekonomiky jako celku.