"hibernation" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"hibernation" Çekçe çeviri

EN hibernation
volume_up
{isim}

hibernation
For more information, see Sleep and hibernation: frequently asked questions.
Další informace naleznete v části Režim spánku a hibernace: nejčastější dotazy
Hibernation is a power-saving state designed primarily for laptops.
Režim hibernace je stav snížené spotřeby navržený především pro přenosné počítače.
Always save open files before putting your computer into sleep or hibernation.
Před uvedením počítače do režimu spánku nebo hibernace vždy uložte otevřené soubory.
hibernation (ayrıca: wintering)

Çekçe' de "hibernation" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHibernation saves your programs and shuts your computer down completely.
V režimu spánku bude stav programů uložen a počítač se úplně vypne.
EnglishOn the Hibernate tab, select Enable hibernation if it is not already selected.
Na kartě Režim spánku zaškrtněte políčko Zapnout podporu režimu spánku, pokud dosud nebylo zaškrtnuto.
EnglishFinally today we are coming out of this unjustifiable hibernation.
Dnes se z tohoto nevysvětlitelného spánku konečně probouzíme.
EnglishSleep and hibernation: frequently asked questions
EnglishHibernation uses no power, but it takes a few seconds longer to recover from hibernation when you need to use your computer again.
V režimu spánku je spotřeba nulová, ale až budete chtít počítač znovu používat, potrvá probuzení z režimu spánku o několik vteřin déle.
EnglishPower managements options, such as System standby and System hibernation, are a compromise between power usage and convenience.
Možnosti řízení spotřeby, jako jsou úsporný režim a režim spánku, představují kompromis mezi spotřebou energie a pohodlným používáním počítače.
EnglishThere were great hopes across Europe that the new President of France would bring economic reform to a country stuck in socialist hibernation.
Celá Evropa s napětím doufala, že nový francouzský prezident provede v zemi, která upadla do socialistického zimního spánku, hospodářskou reformu.
EnglishSetting shorter delays before standby and hibernation reduces power usage, but waiting for your computer to start may be inconvenient.
Nastavení kratší prodlevy pro přechod do úsporného režimu, resp. režimu spánku přispěje ke snížení spotřeby, ale pak bude častěji nutné čekat na opětovné spuštění počítače.
EnglishOn a laptop, use hibernation when you know that you won't use your laptop for an extended period and won't have an opportunity to charge the battery during that time.
U přenosného počítače používejte režim hlubokého spánku, když víte, že počítač nebudete používat dlouhou dobu a že nebudete mít příležitost v této době dobít baterii.

Sözlükte diğer kelimeler