"herein" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"herein" Çekçe çeviri

CS

EN herein
volume_up
{zarf}

herein (ayrıca: here)
volume_up
zde {zarf}
Otherwise, the majority of the good recommendations made herein will remain a dead letter.
Jinak většina dobrých doporučení, která zde byla učiněna, zůstane jen na papíře.
These guidelines don't grant any rights to any Microsoft logos or trademarks beyond the limited permission to display the Logo granted herein.
Z těchto pravidel nevyplývají žádná práva na loga či ochranné známky společnosti Microsoft, s výjimkou omezeného oprávnění zobrazovat zde poskytnuté Logo.

Çekçe' de "herein" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHerein lies an important task for you, Mr President: to join the whole of Parliament in this fight.
V tom spočívá významný úkol pro Vás, pane předsedo: zapojit do tohoto zápasu celý Parlament.
EnglishHerein lies an important task for the High Representative, Commission Vice-President Ashton, and also for Commissioner Georgieva.
V tom spočívá důležitý úkol vysoké představitelky místopředsedkyně Komise Ashtonové a komisařky Georgievy.