"hereditary" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"hereditary" Çekçe çeviri

EN hereditary
volume_up
{sıfat}

hereditary (ayrıca: patrimonial)
volume_up
dědický {sıf. er.}
hereditary (ayrıca: heritable, inheritable, lineal, inherited)
volume_up
dědičný {sıf. er.}

"hereditary" için eşanlamlılar (İngilizce):

hereditary

Çekçe' de "hereditary" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishToday, Luxembourg is a hereditary Grand Duchy with a unicameral parliamentary system.
V současné době je Lucembursko dědičné velkovévodství s jednokomorovým parlamentním systémem.
EnglishThis is particular true of rare genetic diseases that are hereditary.
To platí zejména pro vzácná genetická onemocnění, která jsou dědičná.
EnglishA double portrait of HSH Prince Rainier III and HSH Hereditary Prince Albert appears on the €1 coin.
Jednoeurová mince nese dva portréty – knížete Rainiera III a dědičného prince Alberta.
EnglishLiechtenstein is a constitutional, hereditary monarchy on a democratic and parliamentary basis.
Lichtenštejnsko je konstituční a dědičná monarchie na demokratickém a parlamentním základě.
EnglishPoverty is a dangerous phenomenon, particularly among children, because, in many cases, it is hereditary.
Chudoba je nebezpečný jev, zejména mezi dětmi, neboť je v mnoha případech dědičná.
EnglishSpain is a constitutional monarchy, with a hereditary monarch and a parliament with two chambers: the Cortes.
Španělsko je konstituční monarchie s dědičným monarchou a dvoukomorovým parlamentem Cortes.
EnglishVisible carriers of the hereditary information; constituent parts of the nucleus that can be dyed intensively.
Viditelní nositelé dědičné informace; části buněčného jádra, které lze intenzivně zabarvit.
EnglishIn terms of pathogens, a distinction is made between non-specific hereditary immunity and specifically acquired immunity.
Existuje rozdíl mezi nespecifickou dědičnou imunitou a specifickou získanou imunitou proti patogenům.
EnglishMany rare diseases are hereditary.
EnglishIn the report before us, an attempt is made yet again to sell immigration to us as a panacea, with Europe's hereditary population soon having to adapt to the migrants.
Zpráva, kterou máme před sebou, se nám opět pokouší podsunout imigraci jako všelék, při které by se dědici Evropy museli brzy přizpůsobovat migrantům.