"guides" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"guides" Çekçe çeviri

volume_up
guides {çoğ.}

EN guides
volume_up
{çoğul}

guides
volume_up
průvodci {er. çoğ.}
The world of computers is, unfortunately, precisely the place in which parents have been unable to act as guides for their children.
Svět počítačů je naneštěstí přesně tím místem, ne němž rodiče nemohou být svým dětem průvodci.
Problems also occur in professions with higher levels of cross-border mobility of workers such as teachers or tourist guides.
Problémy se také objevují u profesí s vyšší mírou přeshraniční mobility pracovníků, jako jsou učitelé nebo turističtí průvodci.

Çekçe' de "guides" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFind practical guides, tests and advice on how to be successful at work.
Naleznete zde praktické příručky, testy a rady, jak být úspěšní v práci.
EnglishMr President, four years later we are at last having a debate on the European City Guides.
Vážený pane předsedající, se čtyřletým zpožděním vedeme konečně diskusi o European City Guides.
EnglishThese portals are designed as guides to help you through life.
The page you have chosen to see is not yet available in this language.
EnglishFor example, in Ireland, European law is being quoted to those who have signed up to European City Guides.
V Irsku například těm, kdo se zapojili do European City Guide, citují evropské právo.
EnglishGet more Windows accessibility information, including tutorials and free step-by-step guides.
Zde najdete další informace o usnadnění práce s Windows, včetně lekcí a bezplatných podrobných průvodců.
English. - Businesses across Europe have fallen victim to scams such as the European City Guides.
písemně. - Podniky v celé Evropě se stávají oběťmi podvodů podobných společnosti European City Guides.
EnglishIt is this same spirit that guides me and is shared by my colleagues in the French Government.
Nejlepším důkazem naší vůle napomoci výstavbě Evropy byl červnový projev francouzského prezidenta ve Štrasburku.
EnglishThe touchscreen is equipped with a SmartSetup wizard that guides employees through the connection process.
Dotyková obrazovka je opatřena průvodcem SmartSetup, který vede zaměstnance celým procesem připojení.
EnglishThirdly, companies like 'European City Guides' are profiting from shortcomings that exist in legislation.
A zatřetí, firmy jako European City Guides těží z legislativních mezer v platných právních předpisech.
EnglishWallet guides -- standard issue by lots in the marine conservation world -- are very handy; they're a wonderful tool.
Kapesní seznamy -- standardní záležitost ve světe ochránců moří -- jsou šikovné, skvělé nástroje.
EnglishThere has been too much of this, and this should not therefore be the principle that guides our actions in respect of Ukraine.
Toho už bylo dost, a neměla by to tedy být zásada, kterou se řídí náš postup vůči Ukrajině.
EnglishOn these pages you will also find practical guides, tests and advice to help you to succeed in the working world!
Na těchto stránkách také najdete praktické průvodce, testy a rady, které vám pomohou ve světě práce uspět.
EnglishThis is what guides us in our choice of votes.
Právě to nás vede v naší volbě při hlasování.
EnglishThis is because the market guides innovation, and administration is not used to following the market, which works much faster.
Je to proto, že trh je v čele inovací a funguje mnohem rychleji, a řízení s ním obvykle neumí držet krok.
EnglishThe tragedy with European City Guides is that it works because people are threatened and terrified.
Tragickou věcí je v souvislosti s European City Guides to, že tento postup funguje proto, že se lidé cítí být ohroženi a mají strach.
EnglishOne aspect which is often not known is the way in which these guides follow up their demands for payments in an aggressive way.
Jedním z často neznámých aspektů je způsob, jak agresivně tyto společnosti prosazují své požadavky na platby.
EnglishEach brand is different, so it's a good idea to check the manufacture's website for user guides and troubleshooting help.
Každá značka je jiná, proto je vhodné podívat se na web výrobce a zkusit najít uživatelskou příručku nebo nápovědu k řešení potíží.
EnglishIt is the beacon of reform and reconciliation that also inspires and guides the regions of Europe that are not yet members of our Union.
Je to maják reformy a usmíření, který inspiruje a vede i ty regiony Evropy, které zatím ještě nejsou členy naší Unie.
English'European City Guides') (debate)
English'European City Guides'), by Arlene McCarthy, on behalf of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection - B6-0152/2008).