"guests" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"guests" Çekçe çeviri

volume_up
guests {çoğ.}
CS

EN guests
volume_up
{çoğul}

guests
volume_up
hosté {er. çoğ.}
Mr President, ladies and gentlemen, honoured guests and friends.
Pane předsedo, dámy a pánové, vážení hosté a přátelé.
There are, however, a series of new elements that I would like our guests to give their opinion about.
Naskytla se tam však řada nových prvků a byl bych rád, kdyby se k nim naši hosté vyjádřili.
(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, dear guests from Thuringia in the visitors' gallery,
(DE) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, vážení hosté z Durynska na galerii pro návštěvy,

"guest" için eşanlamlılar (İngilizce):

guest

Çekçe' de "guests" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThese breaches have put our staff, our guests and ourselves at serious risk.
Tato porušení velmi ohrozila naše zaměstnance, naše hosty i nás samotné.
EnglishChina is extending its influence in Africa and will soon be inviting millions of guests to the Olympic Games.
Čína rozšiřuje svůj vliv do Afriky a brzy pozve miliony hostů na olympijské hry.
EnglishWhat counts for Vivian was the emotional connection she created with her fellow employees and our guests.
Pro Vivian bylo důležité emocionální pouto, které vytvářela se svými kolegy a našimi hosty.
EnglishI would say to our guests: please go and have a good lunch and be assured that it should be safe!
Našim hostům bych řekl: nebojte se dát si oběd, je bezpečný!
EnglishI would now really like to ask that you treat our guests, when they arrive, with consideration and respect.
Chtěl bych vás nyní skutečně požádat, abyste se k našim hostům po jejich příjezdu chovali s uznáním a úctou.
EnglishI wanted it all -- home office, sit down dinner for 10, room for guests, and all my kite surfing gear.
Chtěl jsem všechno – domácí kancelář, jídelnu pro 10 lidí, místnost pro hosty a uskladnit své potřeby pro kitesurfing.
EnglishThere are people, now statesmen, who have been honoured guests in this Chamber, who have a past as freedom fighters.
Existují lidé, z nichž jsou dnes státníci, v naší sněmovně byli ctěnými hosty, v minulosti však bojovali za svobodu.
EnglishDear colleagues, ladies and gentlemen, let me, on your behalf, welcome to the European Parliament all our honoured guests.
Drazí kolegové, dámy a pánové, dovolte, abych za vás za všechny v Evropském parlamentu přivítal naše vážené hosty.
EnglishI wish our Syrian guests a very warm welcome!
EnglishThis means that our timetable has been set back considerably, but we also have the courtesy to fulfil our commitments to our guests.
To znamená, že náš program nabral značné zpoždění. Zdvořilost také přikazuje, abychom splnili závazky vůči hostům.
EnglishI am sorry but we do not put blue-card questions to our guests, they are put only to Members of the European Parliament.
Je mi líto, ale otázky na základě zvednutí modré karty nelze pokládat našim hostům, ale pouze poslancům Evropského parlamentu.
EnglishA high level of training and overall satisfaction among employees in the tourism industry is what is needed to guarantee satisfied guests.
Pro uspokojení hostů je potřebná vysoká úroveň odborné přípravy a celková spokojenost zaměstnanců v cestovním ruchu.
English. - Madam President, referring to Mr Watson's announcement, let me first warmly welcome our guests from Moldova.
člen Komise. - Paní předsedající, dovolte mi nejprve reagovat na oznámení pana Watsona a vřele přivítat naše hosty z Moldavska.
EnglishIndependence was announced in the hotel where, years ago, guests were welcomed by the following sign above the door: 'Entry prohibited to dogs and Albanians'.
Nezávislost byla oznámena v hotelu, kde před léty vítal hosty tento nápis nad dveřmi: "Psům a Albáncům vstup zakázán".
EnglishI would like to wish our guests a warm welcome and emphasise the importance we place on such a visit, the first in Europe for almost 10 years.
Srdečně bych chtěl naše hosty přivítat a zdůraznit význam, který připisujeme této návštěvě, jež je za posledních 10 let v Evropě první.
Englishmingle with the guests
EnglishI would like to extend a welcome to our guests, to this the twelfth European Parliament/ Parliament of South Africa interparliamentary meeting.
Chtěl bych přivítání rozšířit na naše hosty, na tomto dvanáctém meziparlamentním setkání Evropského parlamentu s parlamentem Jihoafrické republiky.
EnglishYou might want to use the full-screen lock, for example, during a party to prevent guests from using other programs while your music is playing.
Uzamknutí režimu celé obrazovky je možné použít například na večírku, kde se tak zabrání hostům v tom, aby v průběhu přehrávání hudby používali jiné programy.
EnglishLet me thank our honourable guests from Spain, from France, from Germany, and the presidents of our institutions, the Commission and the Council, for being together with us.
Dovolte mi poděkovat váženým hostům ze Španělska, Francie, Německa, předsedům našich orgánů, Komise a Rady za to, že přišli mezi nás.
EnglishThe motto 'united in diversity' allows for everyone to be master in his own backyard and the European Union cannot and must not force us to accept unwelcome guests.
Heslo "jednotná v rozmanitosti" umožňuje všem, aby byli pány na vlastním dvoře, a Evropská unie nás nemůže a nesmí nutit přijímat nezvané hosty.