"gauge" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"gauge" Çekçe çeviri

EN gauge
volume_up
{isim}

1. genel

gauge (ayrıca: brand, stain, stigma, taint)
gauge (ayrıca: calibre, caliber)
gauge (ayrıca: criterion, shibboleth)
gauge
gauge (ayrıca: degree, extent, measure, measurement)
volume_up
míra {diş.}
gauge (ayrıca: meter)
gauge (ayrıca: meter, measurer)
We will use this as a yardstick to gauge your performance.
Použijeme je jako měřítko vašeho výkonu.
Data about job vacancies are used not only to gauge the health of the economy but also to determine and shape certain policies.
Údaje o volných pracovních místech se používají nejen jako měřítko stavu hospodářství, ale i k vymezení určitých politik a při jejich tvorbě.
gauge (ayrıca: sink)
gauge (ayrıca: separation)

2. Teknoloji

gauge
volume_up
ručička {diş.} (na měčicím zařízení)

"gauge" için eşanlamlılar (İngilizce):

gauge

Çekçe' de "gauge" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe cornerstone and gauge of recovery is the creation of new jobs.
Milníkem a měřítkem uzdravování je vytváření nových pracovních míst.
EnglishThe point is that we have to have a context, a gauge for our actions in all this.
Musíme totiž mít kontext, míru pro to co děláme.
EnglishThe broad-gauge railway line from Vladivostok reaches the border of the EU at Čierna nad Tisou.
Širokorozchodná železniční trať z Vladivostoku vede až k hranicím Evropské unie v Čierne nad Tisou.
EnglishWe are therefore keeping a close eye on the actions of the Commission in order to gauge the credibility of your statements.
Proto pozorně sledujeme jednání Komise, abychom posoudili věrohodnost vašich prohlášení.
Englishhistorical references cannot gauge certain farmers' compliance with high environmental standards (para.
prostřednictvím historických referenčních hodnot není možné změřit, zda určití zemědělci dodržují náročné ekologické normy (odst.
EnglishUse Meridian as a multi-function wrist watch, dive in SCUBA, APNEA or GAUGE modes-SCUBAPRO delivers the best.
Řada XTEK zahrnuje vyvažovací systémy, vyměnitelné postroje, podložky & křídla a celou řadu dalších užitečných doplňků.
EnglishWhat do we gauge as essential?
EnglishWe need to refine our criteria at all levels of governance so that we can accurately gauge the needs and aims of regional development.
Na všech úrovních správy potřebujeme přesněji vymezit svá kritéria , abychom se dokázali vhodně přizpůsobit potřebám a cílům regionálního rozvoje.
EnglishI call on the Commission to involve the Directorate-General for Employment in the management efforts so that we can also gauge what is happening in Greece.
Vyzývám Komisi, aby do tohoto úsilí zapojila generální ředitelství pro zaměstnanost, abychom získali o dění v Řecku představu.
EnglishThis will allow us to gauge effectively what our legislative activity is worth, and to make the necessary adjustments at the time of the four-year review.
To nám umožní skutečně posoudit, jakou má naše zákonodárná činnost hodnotu, a po čtyřech letech provést na základě přezkumu nezbytné úpravy.
English(FR) Mr President, I am one of those who was present at the start of the Galileo project, and so I am perhaps rather better placed to gauge the extent of the delay.
(FR) Pane předsedající, jsem jedním z těch, kteří byli u začátku projektu Galileo, a proto mám možná lepší možnost posoudit rozsah prodlení.
EnglishWhile, on the one hand, we must gauge the impact of this and reflect on consumption, it is also essential to fight against the increasing falsification of medicines.
Zatímco na jedné straně musíme změřit dopad tohoto vývoje a zamyslet se nad spotřebou, je rovněž velice důležité bojovat proti nárůstu padělaných léčivých přípravků.
EnglishMAPS reports include this information to help Microsoft gauge the effectiveness of the product's ability to detect and remove malware and potentially unwanted software.
Zprávy MAPS obsahují tyto informace proto, aby pomohly společnosti Microsoft měřit účinnost produktu při zjišťování a odebírání malwaru a potenciálně nežádoucího softwaru.