"fixed capital" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"fixed capital" Çekçe çeviri

EN fixed capital
volume_up
{isim}

fixed capital (ayrıca: fixed assets, capital goods)
volume_up
fixní aktiva {nö. çoğ.}
fixed capital
fixed capital
fixed capital

Çekçe' de "fixed capital" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis fast expanding sector generates 10% of GDP and 50.5% of gross fixed capital.
Toto rychle rostoucí odvětví vytváří 10 % HDP a 50,5 % hrubého fixního kapitálu.
EnglishThe construction sector is one of Europe's biggest industries, accounting for 10% of GDP and 50.5% of gross fixed capital.
Stavebnictví je jedním z největších odvětví Evropy vytvářejícím 10 % HDP a 50,5 % hrubého fixního kapitálu.
EnglishThe construction sector is one of Europe's biggest industries, accounting for 10% of GDP and 50.5% of gross fixed capital.
Stavebnictví patří k největším průmyslovým odvětvím v Evropě, vytvářejícím 10 % HDP a 50,5 % hrubého fixního kapitálu.
EnglishFirstly, industry will be stimulated to invest in the manufacture of spare parts, which typically requires large amounts of fixed capital.
Zaprvé, průmysl bude pobízen, aby investoval do výroby náhradních dílů, což obvykle vyžaduje velké sumy fixního kapitálu.
EnglishAccording to the European Committee for Standardisation, the construction sector is one of Europe's biggest industries, accounting for 10% of GDP and 50.5% of gross fixed capital.
Podle Evropského výboru pro standardizaci je stavebnictví jedním z největších odvětví Evropy, které vytváří 10 % HDP a 50,5 % hrubého fixního kapitálu.
EnglishAccording to the data in the report, and I quote: the 'construction sector is one of Europe's biggest industries accounting for 10% of [gross domestic product] and 50.5% of gross fixed capital.
Podle údajů uvedených ve zprávě, cituji: "stavebnictví [je] jedno z největších průmyslových odvětví, které tvoří 10 % HDP a 50,5 % hrubého fixního kapitálu.
EnglishAccording to the European Committee for Standardisation (CEN), the construction sector is one of Europe's biggest industries accounting for 10% of GDP and 50.5% of gross fixed capital.
Podle Evropského výboru pro standardizaci (CEN) je stavebnictví jedním z největších průmyslových odvětví Evropy, které vytváří 10 % HDP a 50,5 % hrubého fixního kapitálu.