"fixed amount" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"fixed amount" Çekçe çeviri

EN fixed amount
volume_up
{isim}

1. Finans

fixed amount
volume_up
pevná částka {diş.}

Çekçe' de "fixed amount" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishRetaining the two-pillar model guarantees that farmers will continue to receive a fixed amount in the future that they can rely on.
Zachování dvoupilířového modelu zemědělcům zaručuje, že budou v budoucnosti nadále dostávat pevně stanovenou částku, se kterou mohou počítat.
EnglishWe have set the recovery costs at a completely non-bureaucratic fixed amount of EUR 40, and we have made it easier than it was previously for small businesses to assert their rights.
Co se týče náhrady nákladů na vymáhání, stanovili jsme naprosto nebyrokratickou pevnou částku 40 EUR a usnadnili jsme malým podnikům dosažení jejich práv.
EnglishNonetheless, even now Member States are entitled to a fixed amount of EUR 4 000 for each person resettled who falls under one of the categories specified in the relevant decision.
Nicméně i nyní mají členské státy právo na pevnou částku ve výši 4 000 EUR za každou znovuusídlenou osobu, která spadá do jedné z kategorií stanovených v dotyčném rozhodnutí.