"to entrench" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to entrench" Çekçe çeviri

EN to entrench
volume_up
[entrenched|entrenched] {fiil}

to entrench
to entrench (ayrıca: to establish)
to entrench
to entrench
to entrench
It sets up mechanisms through which the European Union will now be able to entrench its integration.
Stanoví mechanismy, jejichž prostřednictvím bude Evropská unie schopna pevně zakotvit svou integraci.
to entrench
to entrench (ayrıca: to confirm, to nail down)

Çekçe' de "to entrench" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe proposals for economic governance represent an attempt to entrench cutbacks and wage cuts.
Návrhy na správu ekonomických záležitostí představují pokus zakotvit v zákoně propouštění a snižování mezd.
EnglishIf we do not do this, the average person will survive the crisis and grow again, but we will entrench destitution for a long time.
Pokud tak neučiníme, průměrní lidé přežijí a znovu se vzchopí, ale zakopeme se na dlouhou dobu do bídy.
EnglishThere is no time to lose; we must not entrench ourselves in defensive positions but rather move beyond local, short-term interests and look to future generations.
Nesmíme ztrácet čas; nesmíme se opevnit v obranných pozicích, ale spíše překonat místní, krátkodobé zájmy a dbát o budoucí generace.
EnglishThis report has shown the attempt by some MEPs to entrench the EU's federalist trajectory by invoking a democratic legitimacy that the Treaty does not have.
Zpráva ukazuje, jak někteří poslanci EP usilují o upevnění evropské federalistické trajektorie předstíráním demokratické legitimity, kterou ovšem Smlouva nemá.
EnglishThe present system of support from a variety of rural development funds has only served to entrench, rather than even out, development levels in various parts of the European Union.
Současný systém podpor z různých fondů rozvoje venkova sloužil jen k tomu, že jsme spíše upevnili, než vyrovnali úrovně rozvoje v různých částech Evropské unie.
EnglishThat inspires no confidence in this report, because there are other sources which suggest that Hamas did indeed entrench itself in hospitals, ambulances and civilian buildings.
Toto k této zprávě nevzbuzuje důvěru, protože existují další zdroje, které naznačují, že se Hamás skutečně ukrýval v nemocnicích, sanitních vozech a civilních budovách.