"documentation" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"documentation" Çekçe çeviri

EN documentation
volume_up
{isim}

documentation (ayrıca: blueprint)
A catch documentation programme for bluefin tuna (thunnus thynnus) (
Program dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) (
In addition, documentation substantiating overheads and personnel costs was often missing.
Mimo to často chyběla dokumentace dokládající režijní a personální náklady.
The extent to which documentation and traceability are really effective is open to doubt.
Rozsah skutečné účinnosti dokumentace a sledovatelnosti je povážlivý.

"documentation" için eşanlamlılar (İngilizce):

documentation
document

Çekçe' de "documentation" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishReporting and documentation requirements in the case of merger and divisions (
Požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení (
EnglishCheck your router's documentation for more information about configuring ports.
Další informace o nastavení konfigurace portů naleznete v dokumentaci ke směrovači.
EnglishFor more information, see the documentation supplied by that antispyware program.
Další informace naleznete v dokumentaci k danému antispywarovému programu.
EnglishBefore installing a sound card, be sure to consult the documentation that came with it.
Před instalací zvukové karty si přečtěte informace v dokumentaci dodané s kartou.
EnglishCheck the documentation that came with your computer or go to the manufacturer's website.
Další informace naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo na webu výrobce.
EnglishIf a passkey or pairing code is listed in the documentation for your device, use that one.
Pokud je klíč nebo párovací kód uveden v dokumentaci daného zařízení, použijte jej.
EnglishThe mandatory documentation for a bank loan application includes:
Mezi povinné doklady, které se přikládají k žádostem o bankovní půjčku, patří:
EnglishUniversity of Szeged, University Library, European Documentation Centre
University of Szeged, University Library, European Documentation Centre
EnglishAnd the system was capable of doing very, very large documentation systems over computer networks.
Systém uměl dělat velmi ohromně velké dokumentační systémy přes počítačové sítě.
EnglishUniversité Lille 2 Droit et Santé - Service Commun de la Documentation
Université Lille 2 Droit et Santé - Service Commun de la Documentation
EnglishRefer to the documentation that came with your router for instructions on disabling DNS proxying.
Pokyny, jak zprostředkování DNS zakázat, najdete v dokumentaci dodané se směrovačem.
EnglishCheck the documentation for your computer to determine if your computer has one.
Informace o tom, zda je počítač vybaven čtečkou karet, či nikoli, lze najít v dokumentaci k počítači.
EnglishThis can be achieved, for example, by opening documentation centres and employing historians.
Toho lze dosáhnout například otevřením dokumentačních středisek a zaměstnáním historiků.
EnglishCheck your stand-alone disc player's documentation for details.
Podrobné informace naleznete v dokumentaci k příslušnému přehrávači disků.
EnglishRefer to your hardware documentation for the preferred hardware arrangement.
Bližší informace o upřednostňovaném uspořádání hardwaru naleznete v dokumentaci dodané s hardwarem.
EnglishFor information about updating the driver, check the tuner documentation.
Informace o aktualizaci ovladače získáte v dokumentaci k tuneru.
EnglishFor specifics, check the documentation that came with your printer or software application.
Konkrétní informace naleznete v dokumentaci dodané s tiskárnou nebo se softwarovou aplikací.
EnglishCheck the router's documentation for instructions on how to reach the setup webpage.
Pokyny popisující, jak se dostat na webovou stránku nastavení, naleznete v dokumentaci ke směrovači.
EnglishA network of information centres, documentation centres and speakers in every EU country.
V každé zemi EU se nachází síť informačních středisek, dokumentačních středisek a přednášejících.
EnglishTo see how to print with a program, check the Help documentation for the program you want to use.
Informace o tisku v určitém programu naleznete v nápovědě programu, který hodláte použít.