"dock" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"dock" Çekçe çeviri

EN dock
volume_up
{isim}

1. genel

dock
volume_up
dok {er.}

2. Botanik

dock (ayrıca: sorrel)

"dock" için eşanlamlılar (İngilizce):

dock

Çekçe' de "dock" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTo show it in the Dock, click to deselect the Hide Dock icon checkbox in Preferences.
Chcete-li ji v doku zobrazit, kliknutím zrušte v předvolbách zaškrtnutí políčka Skrýt ikonu doku.
EnglishA number of people were put in the dock and no new facts emerged.
Množství lidí bylo obviněných a neobjevily se žádné nové skutečnosti.
EnglishA civilian has never been put in the dock in a military court.
Civilista se nikdy nedostal před vojenský soud na lavici obžalovaných.
EnglishProducts that may benefit from exemption from or a reduction in dock dues (
Produkty, jež mohou být osvobozeny od tzv. "octroi de mer" (námořní daně) nebo jimž může být tato daň snížena (
EnglishWhen you’re ready to sit down and get to work, dock the tablet into the portable full-size keyboard.
Až si budete chtít sednout a pustit se do díla, připojte tablet k přenosné klávesnici plné velikosti.
EnglishYou can dock the bar under the address bar for easy access.
Lištu můžete pro snadný přístup ukotvit pod adresním řádkem.
EnglishThey see this Darusman report as a weapon in this campaign, and just want to put the Sri Lankan Government in the dock.
Vidí Darusmanovu zprávu jako zbraň pro tuto kampaň a jen chtějí dostat srílanskou vládu před soud.
EnglishMany mistakes and one defendant in the dock: the euro.
EnglishUndock or dock the Component Bar
Stabilní umístení nebo uvolnení pruhu komponent
EnglishTo dock the bar, follow these steps:
EnglishIt included an exterior loading dock.
EnglishThis new building shall be combined with the heritage-listed sets of cranes that reflect the former dock area’s industrial prowess.
Součástí tohoto nového objektu bude několik památkově chráněných přístavních jeřábů, které jsou znakem průmyslového dědictví přístavu.
EnglishTo indicate that a process is still running, a Google Chrome icon will appear in the system tray on Windows and the dock on Mac.
Pokud je proces stále spuštěný, zobrazí se na systémové liště (v systému Windows) nebo v doku (v systému Mac) ikona prohlížeče Google Chrome.
EnglishIs it a bridge or a dock?
EnglishDock Component Bar
EnglishThis murderous regime belongs at the very top of the United Nations' blacklist, and the members of the junta belong in the dock at the International Criminal Court.
Tento vražedný režim patří na samotný vrchol černého seznamu Organizace spojených národů a členové junty patří před Mezinárodní trestní soud.
EnglishBearing in mind that the general average for this period was a mere 6%, I believe that it is wrong for us to put agriculture in the dock two weeks before the Copenhagen conference.
Vzhledem k tomu, že obecný průměr byl v tomto období jenom 6 %, se domnívám, že obžalovávat zemědělství dva týdny před konferencí v Kodani je chyba.
EnglishThe reform proposals presented call for an even heavier investment in measures and policies that can put innocent people in the dock and bring about their conviction.
Reformní návrhy představovaly požadavek na ještě větší investice do opatření a politik, které mohou uvrhnout nevinné lidi na lavici obžalovaných a zapříčinit jejich odsouzení.
EnglishIn other words, it is precisely the institution set up to protect us from criminals (indirectly through providing professional training for police offers) which is ending up in the dock.
Jinými slovy instituce, jež byla ustavena pro to, aby nás chránila před zločinci (nepřímo prostřednictvím odborného školení policistů), končí na lavici obžalovaných.

Sözlükte diğer kelimeler