"dirt" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"dirt" Çekçe çeviri

EN dirt
volume_up
{isim}

dirt (ayrıca: mud, ooze)
volume_up
bláto {nö.}
dirt (ayrıca: clay, loam)
volume_up
hlína {diş.}
dirt (ayrıca: admixture, fouling, foulness, impurity)
dirt (ayrıca: ground, soil)
volume_up
zemina {diş.}
dirt (ayrıca: filth, foulness, grime, slot)
volume_up
špína {diş.}

"dirt" için eşanlamlılar (İngilizce):

dirt

Çekçe' de "dirt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSo this piece was great fun because it was two days of digging in soft dirt.
Takže to byla opravdu legrace, protože to byly dva dny kopání v hlíně.
EnglishHeaven forbid they play in the dirt, the kal, or even worse, lokvi, water -- that will kill them.
Nedej Bože ve špíně, bahnu, nebo ještě hůř, v loužích -- to je zabije.
EnglishI've pressed 5,000 bricks in one day from the dirt beneath my feet and built a tractor in six days.
Slisoval jsem 5000 cihel v jednom dni z hlíny na které jsem stál a vyrobil traktor za šest dní.
EnglishAnd by taking giant mirrors -- (Applause) and here she's taking giant mirrors and pulling them into the dirt.
Tím, že vzala obrovská zrcadla -- (Potlesk) Vzala obrovská zrcadla a zandala je do země.
EnglishI grew up in the middle of nowhere on a dirt road in rural Arkansas, an hour from the nearest movie theater.
Vyrostl jsem uprostřed ničeho na prašné cestě venkova Arkansasu, hodinu od nejbližšího kina.
EnglishThat prisoner covered himself with shit every day, and they used to have to roll him in dirt so he wouldn't stink.
Ten vězeň se obaloval hovnama den co den a oni ho nutili válet se v prachu, aby nesmrděl.
EnglishWhen they wrote the Constitution, they put dirt all over the cobblestones outside the hall so that they could concentrate.
Když psali Ústavu, pokryli blátem dlažební kostky před halou, aby se mohli soustředit.
EnglishPeople are being treated like dirt in train stations, by airlines and by authorities in airports.
Na železničních stanicích a letecké společnosti i jednotlivé orgány na letištích s lidmi zacházejí jako s hadrem.
EnglishAnd when you're outdoors, that type of air has microbes that are commonly associated with plant leaves and with dirt.
A když jste venku, ten typ vzduchu má mikroby, které jsou obvykle spojeny s listy rostlin a zeminou.
English(Laughter) Conventional farmers use chemical fertilizers made from fossil fuels that they mix with the dirt to make plants grow.
(smích) Konvenční farmáři používají chemická hnojiva z fosilních paliv, které mísí s hlínou, aby rostliny mohly růst.
EnglishWhile they had gone to school, however, the children had been sent home regularly because they turned up in muddy shoes and covered with dirt.
Nicméně když dříve do školy chodily, byly pravidelně posílány domů, protože měly zablácené boty a byly špinavé.
EnglishNow at the time that I was reading this, it was the middle of the winter and I definitely did not have room for a lot of dirt in my New York City apartment.
Ten článek jsem četla právě uprostřed zimy a ve svém bytě v New York City jsem rozhodně neměla místo na spoustu hlíny.