"device" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"device" Çekçe çeviri

EN device
volume_up
{isim}

If Device Manager cannot identify the device, it will label it an unknown device.
Pokud nelze ve Správci zařízení určit zařízení, bude označeno jako neznámé.
Under Device status, check to see that the device is working properly.
Ve skupinovém rámečku Stav zařízení zkontrolujte, zda zařízení pracuje správně.
Connect the device to your PC using the separate cable or cord attached to the device.
Připojte zařízení k počítači pomocí samostatného kabelu nebo šňůry připojené k zařízení.
device (ayrıca: apparatus, appliance)
device (ayrıca: motto)
volume_up
devíza {diş.}
This device would automatically send the intended person the letter as an email.
Přístroj automaticky poslal dopis požadované osobě jako e-mail.
If the device does not work, the problem is the electrical outlet, not the computer.
Pokud tento přístroj nefunguje, problém nespočívá v počítači, ale v elektrické zásuvce.
This is about saving lives, and this device certainly saves lives.
Jde o záchranu životů a tento přístroj rozhodně životy zachraňuje.

"device" için eşanlamlılar (İngilizce):

device

Çekçe' de "device" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn the Device Manager dialog box, double-click Sound, video, and game controllers.
In the Device Manager dialog box, double-click Sound, video, and game controllers.
EnglishFollow these steps to determine whether Device Manager can find the device driver:
Follow these steps to determine whether Device Manager can find the device driver:
EnglishBe sure that you have installed any software discs that came with the device.
Ujistěte se, zda byl nainstalován veškerý software z disků dodaných se zařízením.
EnglishNo drivers are automatically installed, the device doesn’t function, nothing.
No drivers are automatically installed, the device doesn’t function, nothing.
EnglishIn the Movie Tasks pane, under Capture Video menu, click Capture from video device.
In the Movie Tasks pane, under Capture Video menu, click Capture from video device.
EnglishIf prompted, select the option to sync the device using Windows Media Player.
If prompted, select the option to sync the device using Windows Media Player.
EnglishAfter that, your device will sync every time you connect it to your computer.
After that, your device will sync every time you connect it to your computer.
EnglishClick the arrow below the Sync tab, point to the device, and then click Set Up Sync.
Click the arrow below the Sync tab, point to the device, and then click Set Up Sync.
EnglishStart the Player, turn on your device, and then connect your device to your computer.
Start the Player, turn on your device, and then connect your device to your computer.
EnglishIf the Player has selected to sync your device automatically, click Finish.
If the Player has selected to sync your device automatically, click Finish.
EnglishThe Device Setup dialog box appears, as shown in the following screen shot.
The Device Setup dialog box appears, as shown in the following screen shot.
Englishcalendar on your Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch, or Android device
můžete mít ve svém Windows Phone, iPhonu, iPadu, iPodu Touch nebo Androidu.
EnglishThe sync playlists are used to determine what content is synced to the device.
Synchronizované seznamy stop slouží k určení, který obsah je se zařízením synchronizován.
EnglishBe sure that you have installed any software discs that came with the device.
Nainstalujte všechny disky se softwarem, které byly se zařízením dodány.
EnglishIf the device driver is installed and working properly, you have resolved the problem.
If the device driver is installed and working properly, you have resolved the problem.
EnglishThen, you can sync files and playlists in your Player Library to your device.
Poté můžete s tímto zařízením synchronizovat soubory a seznamy stop v knihovně přehrávače.
EnglishYou can choose the content that's available to each device on your network.
V případě potřeby můžete vybrat obsah, který bude dostupný jednotlivým zařízením v síti.
EnglishAnd I thought it might serve as a kind of permanent mnemonic device.
A myslela jsem si, že by mohl posloužit jako taková věčná mnemotechnická pomůcka.
EnglishThen, you can sync files and playlists in your Player Library to your device.
Potom můžete s tímto zařízením synchronizovat soubory a seznamy stop v knihovně přehrávače.
EnglishFollow these steps to manually uninstall and reinstall the device driver:
Follow these steps to manually uninstall and reinstall the device driver: